Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemInformation

Information

Ove_Halvors2

Owe Halvors, ombudsman Kommunal
Text och bild Annika Lindgvist

Den 20 november bjöd MSB:s mångfaldsutvecklare i Småland och Skåne in sina kontaktpersoner till en gemensam träff i Växjö.
Två av talarna var Ove Halvors, ombudsman på Kommunal, och Peter Bergh, ordförande i Brandmännens Riksförbund, BRF.
Ibland krockar förändringsarbetet med de intressen som fackförbunden driver. Till exempel var Kommunal uttalad motståndare till att Gislaved skulle ändra brandmännens titel.
Därtill kommer att de båda fackföreningarna konkurrerar om delvis samma medlemmar. Samtalsklimatet är periodvis kärvt.
Men under mötet i Växjö rådde samförstånd.
– Vi är överens om vad vi inte är överens om. Och vi samarbetar redan med BRF när det gäller hälsofrågor, som i Friska brandmän. I fortsättningen ska vi tydligt samarbeta också när det gäller jämställdhet och mångfald, sa Ove Halvors från Kommunal efter mötet.
Validering
Ove Halvors framhåller två frågor som särskilt viktiga.
– Utbildningen är den ena. Det är tydligt att vi via SMO inte lyckas rekrytera tillräckligt många kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Vi vill ha ett annat system för antagning.
­– I väntan på det tycker vi det är ok att räddningstjänster ibland anställer på andra grunder, men då måste det finnas ett system för validering, som MSB bör administrera. De brandmän som inte har gått SMO behöver ha ett bevis på sina kunskaper, annars får de kritik redan från start. De måste ju också kunna gå vidare i MSB:s utbildningssystem, till räddningsledare till exempel.
– Den andra frågan är att organisationerna måste bli tydligare med hur de agerar när människor blir utsatta för mobbning och trakasserier
Swedish Firefighters
BRF:s medlemstidning Swedish Firefighters har regelbundet kritiserat jämställdhetsarbetet. Peter Bergh är medveten om att tidningens hårda ton leder till att BRF uppfattas som motståndare till jämställdhet.
– Vi är självkritiska. Nu måste vi se till att det inte uppstår missförstånd om att vi välkomnar alla i yrket.
Tonen bör förändras. Peter Bergh lovade att BRF i framtiden lägga tydligare ägardirektiv till tidningen.
– Det kommande numret ligger färdigt för tryck, så där kommer det inte att märkas så mycket. Från och med nästa nummer blir det däremot en tydlig förändring, säger Peter Bergh.
Peter Bergh vill framförallt se samarbete kring metod- och teknikutveckling liksom kring att visa allmänheten att kvinnor kan vara brandmän.
Basen bland BRF:s medlemmar är deltidsanställda brandmän, där andelen kvinnor är större än bland heltidarna. Peter Bergh är angelägen om att visa kvinnorna att BRF är ett förbund också för dem.
– Jag ska kontakta föreningen Kvinnor i räddningstjänsten för att be att vi får bli inbjudna på deras träffar, sa Peter Bergh.
Ett steg framåt
Erik Flink är mångfaldsutvecklare i Småland.
– Jag är väldigt glad att vi bjöd in fackförbunden. Det känns som om vi tog ett steg framåt.

Monahjortzbergartikel[1]
foto och text Åsa Hammar, www.Suntliv.se
Kläder som är för stora, verktyg som sitter för högt, små och slitna omklädningsrum – det är vardag för många kvinnliga brandmän. Men nu bildas nätverk och projekt för att göra brandmannayrket tillgängligt för fler. Brandmannen Mona Hjortzberg är en av de drivande
Mona Hjortzberg är lokalt skyddsombud på Huddinge brandstation, och aktiv i flera nationella nätverk för kvinnliga brandmän. Hon började här 1998.
– Tidigare jobbade jag som kock, men 14 timmars arbetsdagar blev för slitsamt. Jag fick tips av en fotbollskompis om att Stockholms brandförsvar hade ett försöksprojekt med kvinnliga brandmän 1997. Jag sökte och kom in som en av åtta tjejer, berättar hon.
Det var inte helt lätt – hon var en av 600 sökande.
På Huddinge brandstation har hon ett femtiotal manliga, och tre kvinnliga, kollegor. Suntliv får en rundvisning på stationen. Vi börjar i den hall där brandmännen ska ta på sig sina larmkläder för att sedan sitta i bilarna 90 sekunder efter att larmet gått.
Inga damstorlekar
Här hänger varje enskild brandmans kläder lätt tillgängliga på krokar. Mona Hjortzbergs kläder består som alla andras av byxor med hängslen, en jacka, kängor, handskar och hjälm.
– De här sitter okej, det är som storlek small, konstaterar hon. Men det finns inga damstorlekar. Kängorna är i min storlek 37, men tidigare fanns det bara ner till storlek 39.
I ett hörn av rummet tar hon ur en stor trunk upp en så kallad ytbärgardräkt, som man använder vid livräddning i vattnet. Dräkten är av gummi och täcker hela kroppen, till och med stövlarna sitter fast.
– Den här är ny och har en hyfsad storlek. Den förra dräkten var jättestor och passade inte heller alla killar här på stationen.
Den som har en för stor ytbärgardräkt på sig riskerar att hamna upp och ner i vattnet med stövlarna upp på grund av all luft som samlas i dräkten. Det blir också onödigt klumpigt att röra sig i för stora kläder. Mona Hjortzberg vet:
– Jag har sprungit en kilometer genom skogen i för stor ytbärgardräkt med skostorlek 45, när vi skulle hjälpa en person som hade gått genom isen. Jag var ganska slut redan när jag kom fram.
En annan sorts dräkt som används vid utryckning är kemdräkten, som brandmännen arbetar i vid kemiska utsläpp av allt från bensin till salpetersyra. Numera finns det tvådelade kemdräkter, så att män och kvinnor kan använda olika delar. Men någon sådan dräkt har ännu inte köpts in till någon av brandstationerna i Södertörns räddningstjänst, dit Huddinge brandstation hör.
Nytt omklädningsrum
Vi tittar in i kvinnornas omklädningsrum som ligger centralt bredvid männens. Det är väldigt fräscht, och det är inte så konstigt – det är bara två månader gammalt.
– Tidigare hade vi ett så här stort utrymme, säger Mona Hjortzberg och måttar med handen mot halva det nuvarande omklädningsrummet. Där delade fyra till sex kvinnor på en dusch och femton kvadratmeter. Tjejerna från ambulansen byter också om här
Det här är några exempel på vilka hinder som kan möta kvinnor som är brandmän i Sverige. Nu har de börjat tröttna på situationen och organiserat sig. Mona Hjortzberg är aktiv i två rikstäckande organisationer.
Samarbetar med klädproducenterna
En av dem är nätverket KIR, Kvinnor Inom Räddningstjänsten, som bildades 2011. De träffas en gång per år, och har framför allt på sin agenda att få fram kläder och skyddsutrustning anpassade för kvinnor. Både deltidsanställda, heltidsanställda kvinnliga brandmännen och befäl deltar på dessa träffar.
På sina nätträffar bjuder de in samarbetspartners, som bla är klädproducenter, för att förklara vad de behöver. Det har resulterat i stationskläder och skyddskläder för kvinnor, mindre skostorlekar och den tvådelade kemdräkten. Nästa steg blir att få alla brandstationer att köpa in dessa kläder.
I början bidrog Myndigheten för Samhällsberedskap till uppehälle i samband med nätverksträffarna, tillsammans med Kommunal. Resorna betalade räddningstjänsterna. Idag måste de jaga samarbetspartners varje år, något som tar tid från det egentliga arbetet. Ett par av de större räddningstjänsterna bidrar, andra betalar ingenting.
– Det skulle egentligen räcka med ett bidrag från varje räddningstjänst i Sverige, så var vi i hamn, säger Mona Hjortzberg.
Nya AFS för ammande brandmän
Mona Hjortzberg är också aktiv i Heltidsanställda kvinnliga brandmän, en arbetsgrupp inom Kommunal. De har samarbetat med Arbetsmiljöverket för att få till stånd förändringar i arbetsmiljöföreskrifterna för brandmän. Sedan år 2006 är därför kvinnliga brandmän, som är gravida eller ammar, befriade från uppdraget som rökdykare.
– Jag tycker egentligen att gravida och ammande kvinnor ska slippa vara med på utryckningar över huvud taget. Tänk dig själv att sitta med en stor mage när du ska köra bil fort, eller dra fram tunga slangar. Men dit har vi inte kommit än, säger Mona Hjortzberg.
Kvinnliga brandmän behöver kläder, utrustning och omklädningsrum som är anpassade för kvinnor. Men de vill naturligtvis också bli accepterade och behandlade som likar av sina manliga kollegor, och det är en kanske ännu större utmaning för räddningstjänsten som organisation.
Bra med utbildning
Brandstationen i Huddinge är en av 18 brandstationer som är med i Projekt Självklart, ett kompetensutvecklingsprojekt om jämställdhet och mångfald. Mona Hjortzberg och hennes kollegor har gått en första heldagsutbildning och deltagit i värderingsövningar på brandstationen. Projekt Självklart behövs, tycker hon.
– Utbildning som gör att man påminns om olikheter är bra. Men det måste också bli en fortsättning i form av samtal och andra aktiviteter på arbetsplatsen, säger hon.

Påminnelse
2013-10-01 skickade HkBm/KIR ut en webbenkät till alla operativa kvinnor inom räddningstjänsten i Svergie.
Webbenkäten omfattar anonym undersökninng kring arbetsmiljön i räddningstjänsten. Syftet med enkätundersökningen och resultatet ska forma ett grundunderlag.
Underlaget ska sedan kunna användas och utifrån resultatet ska vi också få en möjlighet att arbeta vidare med aktuella frågor och eventuella frågeställningar. Det ska också ge oss kunskap om dagens situation att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för kvinnliga brandmän.
Vi har skickat ut den vid ett tidigare tillfälle under hösten, då vi nu har upptäckt att den inte nått fram till alla och även att enkäten inte visat alla frågor till dem som redan svarat, så vi ber er som har ALLA göra den som skickades med ett mail till er den 2013-10-01 som är den riktiga. Det är viktigt att alla fyller i den!
Alla svar är anonyma och lagrar inga uppgifter om Dig som svarar.
Svaren behöver vi snarast och vi hoppas att du har tid att svara.
OBS! Det är VIKTIGT att du svarar på alla frågor så underlaget blir så bra som möjligt.
Har du som arbetar inom räddningstjänsten operativt inte fått denna enkät eller frågor kring den så kontakta Mona ordförande

Nätverksträff för brandmän – 100 kvinnor samlas i Knivsta
Brandkåren Attunda är värd för årets nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten där ca 100
kvinnor som är brandmän och befäl träffas i Knivsta 7-8 oktober. Föreningen ”Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten” har årsmöte och på schemat står bland annat nätverkande, föreläsningar och diskussionsforum.


Nätverket startades 2011 för att skapa ett forum för kvinnor inom räddningstjänsten. Antalet heltidsanställda brandmän och befäl som är kvinnor ligger runt 3% och deltid på 4.6% i Sverige.
Ida Texell är förbundsdirektör för Brandkåren Attunda och understryker vikten av skapa mötesformer och strukturer för stöd och inspiration för kvinnor inom räddningstjänsten.
– Att leda i förändring och arbeta i förändring kräver uthållighet och mod. Våra skillnader och
olikheter som människor är en styrka och en förutsättning för vår framtida utveckling. Min personliga
erfarenhet är att mycket handlar om att skapa stödstrukturer för att orka. Genom att vara värd för nätverksträffen vill Brandkåren Attunda visa sitt stöd för föreningen ”Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten” och alla kvinnor i Sverige som är brandmän eller brandbefäl, säger Ida Texell.    

Media
Media är välkomna till nätverksträffen på tisdag 8 oktober från kl. 09.30.
Plats: Nova park hotell i Knivsta, Gredelbyvägen 138.  

Presskontakt
Rawaz Karim
Informatör

070-684 25 77

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival med över 50 000 besökare. Årets festival pågår mellan tisdagen den 30 juli och lördagen den 3 augusti.
I år har intresset för medverkan i pride festivalen ökat. Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten i Norrtälje kommun kommer att delta på plats i Prideparken, på Östermalms IP, i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra räddningstjänster i Sverige. Räddningstjänsten är där för att lära sig mer om likabehandling och för att lära dig mer om vad de gör och vilka de är.
Det gemensamma temat för räddningstjänsten under festivalen – tillsammans för din säkerhet – stärker samverkan med MSB och Sveriges räddningstjänster. Att arbeta i räddningstjänsten är mycket mer, och ofta något helt annat, än vad som visas i tv-rutan. Släcker vi bränder hela dagarna? Vad händer mellan larmen? Vem kan vara brandman och vilka vägar finns till yrket? Personal från räddningstjänsten berättar och besökarna har då möjlighteren att ställa frågor till räddningstjänsterna kring säkerhets- och trygghetsfrågor och även om mångfald.
I Pride House hålls seminarier och diskussioner under veckan. Onsdag den 31 juli kl 14:00 medverkar Jesper Boqvist, produktionsledare i Södertörns brandförsvarsförbund och Anneli Häyrén Weinestål, forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universiteti ”Från Bromance till Romance”, ett seminarium om hur maskuliniteten bygger nära relationer inom räddningstjänsten men hur de också begränsar möjligheten till öppenhet.
Lördagen den 3 augusti kl 13:00 går Prideparaden från Medborgarplatsen till Östermalms IP, en sträcka på ca 3.5 kilometer som tar ca två timmar. I paraden deltar MSB och räddningstjänsten under gemensam flagg ”Sveriges räddningstjänster.
Som uppstart inför den stora Prideparaden lördagen den 3 augusti bjuder MSB och Storstockhoms Brandförsvar alla paraddeltagare som arbetar inom räddningstjänsten på frukost på Johannes brandstation i Stockholm.
För att kunna beräkna hur många som kommer på frukosten vill de gärna att du anmäler dig till samordnaren i din organisation eller direkt till Jonas Nyström, jonas.nystrom@ssbf.brand.se. OSA senast 2013-08-01.
Vill ni läsa mer om vad som händer på pridefestivalen här
96f8b245371b433b96cb5932567bfe4b
Välkomna!!

DSCF7603
Ordförande rapporterar från Belgrad.
I april 2013 hölls CTIF sitt tredje möte för arbetsgruppen ”Woman in Fire and Rescue Services” i Belgrad, Mona Hjortzberg från KIR/HkBm och Lena Brunzell från MSB representerade Sverige.
Tatian Eremina ordförande i gruppen välkomnade alla deltagare till mötet som kom från olika delar av världen. Det var tre händelserika dagar, fakta från respektive land presenterades för att inte minst få helhetsomfattning om hur organisationerna och räddningstjänsterna såg ut i länderna runt om i världen. Frågor om antal, arbetsuppgifter och hur vi kan öka antalet kvinnor in räddningstjänsten var några frågor som togs upp.
Representanter från bla Japan, Österike, Ryssland, Frankrike och Serbien var där. Syftet med mötena är att i likhet med CTIF:s uppdrag, ska arbetsgruppen arbeta med att sprida erfarenheter och dra lärdom av varandra. Delad erfarenheter ger större framgång och tillsammans kan vi samla ihop kunskaperna och nå fortare våra mål.
Nästa möte kommer att hållas i juli 2013 i Frankrike.
Fakta om CTIF
Den internationella brandförsvarsorganisationen CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) har omkring 40 medlemsländer. Sverige är medlem och det svenska engagemanget kanaliseras genom den svenska CTIF-kommittén. CTIF arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom området brand och räddning. Syftet är att främja, underlätta och utveckla internationellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete på främst operativ räddningstjänst, samt etablera och underhålla vänliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete.
CTIF bildades för mer än 100 år sedan i Paris, år 1900 och fick därför ett franskt namn, Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu.
Huvudsyftet var och är ”Exchange of knowledge”, utbyte av kunskap. Idag kallas man kort och gott CTIF -International association of fire and rescue service.
Arbetet bedrivs i nio kommittéer och två arbetsgrupper.
Läs mer om CTIFhär

21-23 maj i Piteå
Årets tema ”Olika förutsättningar – Likvärdigt skydd
På BRAND 2013 handlar det om de förutsättningar som finns för att skapa ett likvärdigt skydd mot olyckor och hur likvärdigheten ska bedömas när metoderna för att skapa skydd mot olyckor är så många.
Vårt starkaste budskap på konferensen är att skydd mot olyckor består av väldigt många olika delar. Med de varierande förutsättningar som finns i vårt land bör vi använda dessa på skilda sätt. Förutom det vill vi vrida och vända på begreppet ”likvärdigt skydd” för att kanske få ett svar på mellan vad eller vem det ska vara likvärdigt och hur vi egentligen ska göra en jämförelse.
Vill du läsa mer om Brand 2013 finns informationen här
Lite vad som händer dessa dagar i piteå kommer ni?
Maria och Sofia från HkBm och KÏR styrelse kommer att vara där. Vi ses där!!

LOGO - GIF
Nu är det dags för vår kommande nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten. Inför denna träff behöver vi hjälp av er medlemmar med att söka samarbetspartner för sponsring. För att få tips om hur läs här eller ni som läser detta vill ni bli vår nya samarbetspartner läs mer här
Glöm inte bort att det också börjar bli dags att betala medlemsavgiften för våra medlemar och även de som önskar bli våra stödmedlemar. Ni kan göra detta genom att betala in avgiften på vårt BG 724-1441 nr se mer här
Årets nätverksträff 2013 kommer att anordnas i samverkan med Brandkåren Attund. Det fastställda datumet kommer att vara i oktober den 7 och 8. Mer information kommer att fås under tiden. Har ni frågor kontakta Catharina

Just nu arbetar styrelsen intensivt med att söka sponsorer inför 2013. Sponsorer är vårt viktigaste stöd för att vi skall kunna genomföra vår årliga nätverksträff.
Ett led i detta arbetet är att uppdatera vår folder som vi använder oss av när vi söker sponsorer och visar upp oss vid olika evegemang.
På torsdag den 14/3-2013 kommer vi att vara på SRTC i Skövde och fotografera till vår nya folder.
Vi har redan nu gjort klart med ett antal sponsorer som kommer att visa upp sina produkter i samband med fotograferingen.  Vi kommer presentera dessa sponsorer närmare här på hemsidan senare.
Rickard Forsberg från mstadfoto.se  kommer att hjälpa oss med fotograferingen. Kolla gärna in på hans hemsida!!

_MG_8214-Redigera

/Med vänliga hälsningar
Styrelsen

När: den 10 Oktober 2012  kl 13.15
Var: på nätverksträffen i Nyköping, hotell Blommenshofs
Bifogar föredragslistan för mötet eller se nedan.
 
Frågor eller övriga frågor som ska tas upp på mötet kontakta Mona per telefon 0736562025 eller maila ordforande@kirtj.se

OBS! Glöm inte att betala in årsavgiften på 200:- till bankgiro 724-1441  även ni som tyvärr inte kan medverka på nätverksträffen.
Välkomna!
 
Kallelse till årsmöte med föreningen Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
10 oktober 2012 Bommenhofs hotell, Nyköping
 
§ 1 Mötets öppnande
 
§ 2 Val av ordförande för mötet
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet
 
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
 
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt
 
§ 6 Fastställande av föredragningslista
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 
§ 11 Fastställande av stadgar
 
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
 
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
         verksamhetsåret
 
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter
 
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år
 
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år
 
§ 17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
§ 18 Övriga frågor
 
§ 19 Mötets avslutande