Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

21-23 maj i Piteå
Årets tema ”Olika förutsättningar – Likvärdigt skydd
På BRAND 2013 handlar det om de förutsättningar som finns för att skapa ett likvärdigt skydd mot olyckor och hur likvärdigheten ska bedömas när metoderna för att skapa skydd mot olyckor är så många.
Vårt starkaste budskap på konferensen är att skydd mot olyckor består av väldigt många olika delar. Med de varierande förutsättningar som finns i vårt land bör vi använda dessa på skilda sätt. Förutom det vill vi vrida och vända på begreppet ”likvärdigt skydd” för att kanske få ett svar på mellan vad eller vem det ska vara likvärdigt och hur vi egentligen ska göra en jämförelse.
Vill du läsa mer om Brand 2013 finns informationen här
Lite vad som händer dessa dagar i piteå kommer ni?
Maria och Sofia från HkBm och KÏR styrelse kommer att vara där. Vi ses där!!