Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemIntegritetspolicy & GDPR

Integritetspolicy & GDPR

Integritetspolicy & GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya datalagringsdirektiv, GDPR, i kraft. Här beskriver vi hur Nätverket Kvinnor Inom Räddningstjänsten (KIRtj) hanterar personuppgifter.

Hur och varför samlar ni in personuppgifter?

KIRtj samlar framförallt in personuppgifter i det anmälningsformulär som deltagare fyller i när de anmäler sig till medlemskap och olika aktiviteter som årliga nätverksträffen. Anledningen till att vi samlar in dessa uppgifter är för att vi ska kunna administrera och informera om aktuella och kommande aktiviteter och Vi samlar även in kontaktuppgifter från besökare som registrerar att de vill prenumerera på vårt nyhetsbrev. Utöver konferensdeltagare och prenumeranter på vårt nyhetsbrev samlar vi även in e-postadresser till företrädare som vi bedömer i sin yrkesroll kan anses ha berättigat intresse av den information vi skickar ut.

Hur sparar ni personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter i vårt datasystem som vi använder för att administrera konferenser och göra utskick via e-post.

Vilka personuppgifter sparar ni?

Under året som vi arbetar med olika aktiviteter sparar vi de uppgifter vi behöver för att kunna administrera dem. Det innefattar namn, befattning och organisation. Efter att konferensen har genomförts sparar vi endast e-postadresser.

Hur länge sparar ni personuppgifter?

En gång om året gör vi en genomgång av samtliga listor med kontaktuppgifter. Under genomgången identifierar vi om det finns sparade personuppgifter som saknar berättigat intresse eller som hämtats in utan samtycke. I dessa fall vidtas åtgärder så som att kassera listorna eller uppdatera samtycket. De personuppgifter som kvarstår efter den årliga genomgången sparas som standard i fem år, så länge personen inte på nytt anmäler sig till en aktivitet, till att prenumerera på ett nyhetsbrev eller dylikt.

Hur inhämtar ni samtycke till att personuppgifter får sparas?

I vårt anmälningsformulär och i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev får personer kryssa för att de samtycker till att vi sparar deras personuppgifter. Utöver detta samlar vi i undantagsfall även in e-postadresser till företrädare som vi bedömer i sin yrkesroll har berättigat intresse av att få våra utskick. Läs mer om Datainspektionens syn på berättigat intresse här.

Hur gör jag för att ni ska ta bort mina personuppgifter?

Personer som ej vill att deras uppgifter ska sparas kan anmäla detta till styrelsen@kirtj.se varpå deras uppgifter kommer att tas bort. I alla våra utskick finns också en länk som mottagaren kan klicka på för att avregistrera sig för att bli borttagen.

 

Referens:
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679