Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemBli medlem

Bli medlem

Det här nätverket är till för alla kvinnor som jobbar inom räddningstjänsten eller om du läser detta och vill bli stödmedlem, se hur du gör här nedan.

Nytt sedan årsmötet 2017 är att nätverket kvinnor inom räddningstjänsten är för alla kvinnor som verkar inom räddningstjänsten, vilket inkluderar SMO-elever, Sotare, skorstensfejare tekniker, administrativ personal med flera. Kravet för att bli fullvärdig medlem är inte längre att du ska åka operativt.

Fullvärdig medlem i föreningen är kvinnor som verkar inom räddningstjänsten och som vill arbeta för
föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar samt har avlagt medlemsavgift.
Stödmedlemmar kan vara enskilda personer, fackföreningar, myndigheter, organisationer,
verksamheter och juridisk person. Dessa bör betala medlemsavgiften eller annat oberoende belopp
men har ingen rösträtt.

Medlemsavgiften ger föreningen möjlighet att bevaka och påverka hur kvinnor bemöts inom räddningstjänsten, som är en del av föreningens ändamål. Medlemskapet för fullvärdig medlem ger er senare möjlighet att delta under vår nätverksträff samt årsmöte utan att behöva betala medlemmens kostnad för nätverksträffen. Medlemskapet för stödmedlem ger er möjlighet att delta under vår nätverksträff med en avgift för nätverksträffen.

Medlemsavgiften på 200 kr betalas in till bankgiro 724-1441 eller swisha till 1234 40 57 67. Var noga med att skriva för vilken person som medlemsavgiften avser samt om möjligt även vilken räddningstjänst/skola/arbetsgivare ni arbetar för.