Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemDokumentcenter

Dokumentcenter

Här kan ni finna nyttig information som aktuella rapporter, handlingsplaner och vad som händer inom branschen
Ni Kan även finna ett arkiv där ni kan finna rapporter dokument om vad som har skett tidigare i tiden runt KIRtj och Branscherna för kvinnor inom räddningstjänsten.