Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemDokumentcenterArkivVerksamhetsplan och aktiviteter 2017-

Verksamhetsplan och aktiviteter 2017-

2017
Januari:31:e Forum jämställdhet – Örebro,
Februari: 2-3:e styrelseutbildning- Stockholm 21:e Ordförande Mona deltar på NJR- seminarium, Gärna en förändring- Bara jag inte behöver ändra mig…i Karlstad
Mars: 13:e Telefonmöte med styrelsen,23:e Telefonmöte med styrelsen
April: 5:e Vice ord Karin deltar på NJR- seminarium ”gärna en förändring -bara jag inte måste ändra mig…” i Göteborg,
Maj: 11 maj möte med nätverket hos MSB,16-18:e Brand 2017
Juni:
Juli:
Augusti:
September: 26-28:e skadeplats 2017
Oktober:
November:
December:

2016
Januari:11-13:e Ordförande Mona i KIRtj föreläser om kvinnor inom räddningstjänsten i CTIF Norska möte i Haugesund, 27-28:e Styrelseutbildning för KIRtj i Stockholm

Februari: 17-18:e Styrelseutbildning i Stockholm.17-18.e möte med HkBm

Mars: 1:a Flera av våra medlemmar medverkar i tjej Wasan 2016, 1-3:e Ordförande Mona och Jenny Skoog i KIRtj och HkBm besöker Brandkonferensen i Bodö i Norge, 7:e telefon möte inför kommande CTIF nationella möte för women in fire and rescue services i Polen 2016, 10-11:e Ordförande Mona i KIRtj och styrelseledarmot Mia Mattila medverkar i ”lärande konferens” en brandstation för alla i Malmö, 21:e Ordförande Mona i KIRtj möte i Helsingfors inför kommande CTIF internationella möte för women in fire and rescue services i Polen 2016

April: 7:e Telefonmöte med styrelse i KIRtj,13-15:e Ordförande Mona i KIRtj deltar i nationella CTIF möte för women in fire and rescue services i Polen 2016,

Maj: 19-21:e Jenny Skoog representerade KIRtj monter på ”Brand 2015” i Karlstad.

Juni: 15:e Ordförande Mona KIRtj och Kassör Johanna telefonmöte

Juli: 5:e Ordförande Mona KIRtj besöker Almendalen i Visby

Augusti:15:e Ordförande Mona i KIRtj telefonmöte med Finland och Englands representanter angående kommande CTIF internationella möte för Women in fire and Rescue Services i Norge 2017, 23:e telefon styrelsemöte med KIRtj, 31:e nätverksträff för women in fire rescue services i Australien

September: 1:e Ordförande Mona i KIRtj deltar i möte med räddningstjänsten och myndigheter i Sverige i Stockholm, 7-9:e Ordförande Mona i KIRtj föreläser om kvinnor inom räddningstjänsten i CTIF möte i Helsingfors, 13-15:e Ordförande Mona och styrelseledamot från KIRtj och HkBm deltar i KNS Nordisk yrkeskonferens i Helsingfors, 27-29:e Styrelseledarmot från KIRtj representerar på ”Skadeplatskonferens” 2016 i Helsingborg, 26:e Ordförande Mona i KIRtj telefonmöte angående kommande internationella CTIF träffen för women in fire and rescue services i Norge

Oktober: 5-7:e Ordförande Mona i KIRtj medverkar i CTIF internationella träff för Women in Fire and rescue services i Norge. 10:e Styrelsemöte i Göteborg, 11-12:e Nätverksträffen för KIRtj i Göteborg

November: 3-6:e Nätverksträff för women in fire and rescue services i Tyskland, Netzwerk Feuerwehrfrauer

December: 7:e Jenny Skoog HkBm och ordföranade Mona i KIRtj på första möte med alla nätverk för kvinnor inom räddningstjänsten, Nätverket Magma, arbetsgruppen från Kommunal Heltidsanställda kvinnliga brandmän(HkBm), MIG, från BRF, MSB och räddningstjänstera Storgöteborg samt Räddningstjänsten Karlstads regionen som representerade även NJR.

2015

Januari:13-14:e ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkar i CTIF Svenska vår möte. 20:e ordförande Mona i KIRtj och HkBm möte med MSB. 27-28:e Styrelseutbildning för KIRtj i Stockholm

Februari: 5:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm besöker räddningstjänsten Alingsås, 9:e Ordförande Mona i KIRtj möte med Brandchefen i Storstockholms brandförsvar, 17:e ordförande Mona i KIRtj har möte med Nils brandchef i Karlstad och Monika inför kommande nätverksträff 28:e Flera av våra medlemmar medverkar i tjejwasan 2015

Mars: 4-5:e Styrelseutbildning i Stockholm media och kommunikation, 6:e Ordförande Mona i KIR och HkBm föreläser i Helsingfors på Finlands första möte för att bilda ett nätverk för kvinnor inom räddningstjänsten i Finland, 13:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm besöker räddningstjänsten i Växsjö, 17-19:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm besöker Brandkonferensen i Trondheim i Norge, 25:e telefon styrelsemöte, 27:e och 31:e ordförande Mona i KIRtj och HkBm telefonmöte med MSB angående kommande CTIF nationella möte för women in fire and resue services i Sverige 2015, 31:e Ordförande Mona i KIRtj möte med Brandchefen i Södertörns brandförsvarsförbund

April: 2:e och den 22:e Ordförande Mona i KIR och HkBm möte med MSB angående kommande CTIF nationella möte för women in fire and resue services i Sverige 2015, 22:e ordförande Mona i KIRtj har telefon möte med Monika inför kommande nätverksträff 2015 i Karlstad, 26:e-28:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkar CTIF nationella möte för Women in fire and Resue Services i Stockholm 2015

Maj: 19-21:e Therese Palm och Jenny Skoog representerade KIRtj monter på Brand 2015” i Visby.

Juni:7-9:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm deltar på Mässan i Hannover i tyskland

Augusti:6: e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm besökte Brandkåren Attunda 7:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm telefonmöte med Finland och Englands representanter angående kommande CTIF nationella möte för Women in fire and Resue Services i England 2015,10-13:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm besöker räddningstjänsterna i Piteå, Kiruna och Luleå, 28:e telefon styrelsemöte med KIRtj

September: 3:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm telefonmöte med MSB, 22-24:e Jenny Skoog, Monika Nyqvist och Anna Ejendal representerade KIRtj i montern på Skadeplatskonferens 2015 i Karlstad, 28:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm deltar i möte mellan räddningstjänsterna i storstäderna i Stockholm

Oktober: 5:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm telefonmöte med MSB angående kommande nationella CTIF träffen för women in fire and resue services i London, 12:e Styrelsemöte i Karlstad, 13-14:e Nätverksträffen för KIRtj i Karlstad, 18-20:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkar i CTIF nationella träff för Women in Fire and resue services

November:

December: 9-10:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm deltar i ett möte om arbetsmiljön för räddningspersonal i Bryssel

2014
Januari: 9-10:e ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkar i CTIF Nordisk möte med MSB i Finland. 17:e-18:e KIRtj och HkBm möte med Räddningstjänst Syd, 29:e Möte med MSB inför CTIF nationella möte i Belgrad.

Februari: 3-4:e Styrelseutbildning för KIRtj i Stockholm, 4:e Möte med Merchworld, 17-18:e ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkande för CTIF internationella möte för presidenterna i organisationen, 19:e ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkande i ett möte med CTIF och Kommunal om framtidsprojket för kvinnor inom räddningstjänsten, 20:e ordförande Mona i KIRtj och HkBm och Katja från styrelsen medverkande i framtidsdagen i Projekt Självklart, 28:e Flera av våra medlemmar medverkar i tjejwasan 2014

Mars: 4:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm och Katja möte angående hemsidan, 19-20:e Ordförande Mona i KIR och HkBm och Tina från arbetsgruppen KIR deltar i möte mellan räddningstjänsterna i storstäderna. 21:e Möte skapande av nya hemsidan och medlemsforum, 25:e Ordförande Mona i KIR och HkBm möte med Per W och Kristina M i Räddningstjänst syd inför nätverksträffen.

April: 2:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkar i CTIF vårmöte Stockholm, 9-11:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkar i CTIF nationella möte med MSB i Finland. 16:e Ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkar med förläsning med Lerums kommun.

Maj: 7:e maj Ordförande Mona i KIR och HkBm deltar i resultat projekt Självklart, Styrelsemöte KIRtj, 20:e-22:e ”Brand 2014” i Helsingborg.

Juni:

Juli:

Augusti:

September: 30:e-1:e okt” Skadeplatskonferens 2014”i Karlstad

Oktober: 7:e- 8:e Nätverksträffen för KIRtj i Räddningstjänst Syd. 14-16:e skyddsmässan Älvsjö,15:e ordförande Mona i KIRtj och HkBm medverkar i CTIF Sweden årsmöte 26:e Netzwerk Feuerwehrfrauer.

November:

December:

  23:r1 maj