Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemOm ossStyrelsen

Styrelsen

                                                                                         

övr från vänster: Mona, Vanessa, Lisa, Emma, Clara och Sylvia

nedr från vänster: Therese, Maria, Alexandra

Styrelsen 2023

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Sylvia Friden

Sekreterare: Maria Albertsson

Kassör: Emma Forsman

Ledamot: Lisa Dalhqvist

Ledamot: Clara Fredh

Ledamot: Therese Lagerqvist

Ledarmot:  Alexandra Alsén
Ledarmot : Vanessa Hålbjörk

 

Delar av styrelsen efter årsmötet 2021 då vi körde nätverksträffen fysisk och digitalt från Kiruna från vänster Emma, Jorinda, Lisa,Sylvia,Kristina,Maria och Mona. Inte med på bild Christine och Monika

Styrelsen 2022

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Sylvia Friden

Sekreterare: Maria Albertsson

Kassör: Emma Forsman

Ledamot: Christine Dahlén

Ledamot: Jorinda Buregren

Ledamot: Kristina Gissler

Suppleant: Lisa Dalhqvist
Suppleant: Monika Nyqvist

Delar av styrelsen efter årsmötet 2020 då vi körde nätverksträffen digitalt från Borås ; från vänster Maria, Mona och Sylvia. Inte med på bild Julia, Kristina, Nathalie, Christine, Jorinda och Emma

Styrelsen 2021

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Sylvia Friden

Sekreterare: Maria Albertsson

Kassör: Emma Forsman

Ledarmot: Julia Karlsson

Ledamot: Christine Dahlén

Ledamot: Jorinda Buregren

Suppleant: Kristina Gissler

Suppleant: Nathalie Olofsson


Delar av avgående styrelse från 2020. Bild från vänster Johanna, Julia, Maria, Karin och Mona. Inte med på bild Christine, Emelie, Nathalie, Sara och Jorinda

Styrelsen 2020

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Karin Olstorpe

Sekreterare: Maria Albertsson

Kassör: Johanna Blomfeldt

Ledarmot: Julia Karlsson

Ledamot: Christine Dahlen

Ledamot: Emelie Ullberg

Suppleant: Nathalie Skoglund

Suppleant: Sara Hjortsberg och Jorinda Buregren