Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemOm ossStyrelsen

Styrelsen

Delar av styrelsen efter årsmötet 2021 då vi körde nätverksträffen fysisk och digitalt från Kiruna från vänster Emma, Jorinda, Lisa,Sylvia,Kristina,Maria och Mona. Inte med på bild Christine och Monika

Styrelsen 2022

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Sylvia Friden

Sekreterare: Maria Albertsson

Kassör: Emma Forsman

Ledamot: Christine Dahlén

Ledamot: Jorinda Buregren

Ledamot: Kristina Gissler

Suppleant: Lisa Dalhqvist
Suppleant: Monika Nyqvist

Delar av styrelsen efter årsmötet 2020 då vi körde nätverksträffen digitalt från Borås ; från vänster Maria, Mona och Sylvia. Inte med på bild Julia, Kristina, Nathalie, Christine, Jorinda och Emma

Styrelsen 2021

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Sylvia Friden

Sekreterare: Maria Albertsson

Kassör: Emma Forsman

Ledarmot: Julia Karlsson

Ledamot: Christine Dahlén

Ledamot: Jorinda Buregren

Suppleant: Kristina Gissler

Suppleant: Nathalie Olofsson


Delar av avgående styrelse från 2020. Bild från vänster Johanna, Julia, Maria, Karin och Mona. Inte med på bild Christine, Emelie, Nathalie, Sara och Jorinda

Styrelsen 2020

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Karin Olstorpe

Sekreterare: Maria Albertsson

Kassör: Johanna Blomfeldt

Ledarmot: Julia Karlsson

Ledamot: Christine Dahlen

Ledamot: Emelie Ullberg

Suppleant: Nathalie Skoglund

Suppleant: Sara Hjortsberg och Jorinda Buregren

Styrelsen efter årsmötet 2019 i Piteå

med på bild Karin, Johanna, Mona, Emelie, Julia, Nathalie och Christine. Inte med på bild Mona och Sara

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Karin Olstorpe

Sekreterare: Maria Albertsson

Kassör: Johanna Blomfeldt

Ledarmot: Julia Karlsson

Ledamot: Christine Dahlén

Ledamot: Emelie Ullberg

Suppleant: Nathalie Skoglund

Suppleant: Sara Hjortsberg

Styrelsen efter årsmötet i Attunda 2018

från vä: Karin, Johanna, Mona, Emelie, Julia och Christine. Inte med på bild Malin, Sara och Maria

Ordförande: Mona Hjortzberg

Vice Ordförande: Karin Olstorpe

Sekreterare: Maria Albertsson

Kassör: Johanna Blomfeldt

Ledarmot: Julia Karlsson

Ledamot: Malin Helm

Ledamot: Emelie Ullberg

Suppleant: Christine Dahlén

Suppleant: Sara Hjortsberg