Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemUtbildning inom brand och räddning

Utbildning inom brand och räddning

Att arbeta som brandman innebär mycket mer än att släcka bränder. Utryckningar kan handla om trafikolyckor, sjukvårdslarm och olyckor med farligt gods. Som brandman arbetar du mycket med förebyggande brandskydd allt från att informera på skolor och arbetsplatser till att genomföra brandskyddskampanjer och tillsyn. Andra viktiga delar är fortbildning, övningar, materielvård och fysisk träning.

”Att jobba som brandman”

”vad gör en brandman”

Informationsträff för kvinnor inom räddningstjänsten följ med och in på brandstationen
se

För att arbeta som heltidsanställd brandman i Sverige krävs en två årig eftergymnasial utbildning, Skydd mot olyckor (SMO), på någon av statens räddningsskolor.
se mer här om utbildningen skydd mot olyckor”

Här kan du läsa om hur du blir heltidsbrandman.

se mer vad en heltidsbrandman arbetar med

För deltidsanställda brandmän krävs en nio veckors utbildning vid samma skolor.
Här kan du läsa om hur man blir deltidsbrandman

se mer vad en RIBare (räddningstjänstpersonal i beredskap)/deltidare arbetar med

För att arbeta som befäl krävs ytterligare ett antal utbildningar som varierar i längd beroende på vilken nivås som tjänsten som befäl kräver.

se mer vad en brandinspektör arbetar med