Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Deltid (RIB)

Uppsala brandförsvar har tagit fram en film om hur det är att jobba som brandman på deltid se här i länken RIB

Linda Björklund från räddningstjänsten Sundsvall/Timrå beskriver hur det är att jobba som en deltidsbrandman se filmklippet

Att arbeta som deltidsbrandman är speciellt. Arbetet på räddningstjänsten är inte ett heltidsarbete.
Vanligtvis har du ett annat jobb i grunden, där din arbetsgivare ser fördelarna med att ha din kompetens i sitt företag och därför släpper dig när du behöver rycka ut på insatser.

En insats för samhället och bygden
Det är också speciellt för att du ofta arbetar på en mindre ort, där deltidsbrandkåren ofta kan vara en viktig faktor om man väljer att finnas kvar på orten eller inte. I glesbygd är deltidsbrandkårerna av avgörande betydelse för att människor ska kunna bo kvar och ändå känna en trygghet i om olyckan skulle vara framme.
Anställningen och ersättningen
Att arbeta i en räddningstjänst innebär ett ständigt lagarbete som utvecklar dig mycket som individ och som gruppmedlem.

En deltidsbrandman har oftast beredskap var fjärde vecka och då ska du vara tillgänglig dygnet runt. När larmet går ska du kunna infinna dig på räddningstjänsten och vara klar för utryckning oftast inom fem minuter. Du deltar regelbundet i fortbildning och övningar inom den egna kåren.

Den ersättning som utbetalas till dig är dels ersättning för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning, dels i form av beredskapsersättning.

Många räddningstjänsten och förbund har deltidstationer.

Mer information kan du läsa häre