Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersSamarbetspartnerSamarbetspartner och avtal

Samarbetspartner och avtal

KIRtj har en ambition att arbeta med samarbetspartner på ett mer aktivt och framför allt mer professionellt sätt. Samarbetspartnergruppen har under hösten arbetat med att ta fram förslag på en strategi.
Hela strategin finner ni här tre huvudpunkter:

1. Målsättningen är att samarbetsintäkterna ska utgöras av räddningstjänsten och av övriga samarbetspartners utav föreningens totala intäkter.

2. Ett flertal samarbetspaket ska tas fram av föreningen för att teckna avtal med kommande samarbetspartners.

3. Styrelsen har utsett 2 st samarbetspartneransvarig i föreningen. Dessa ska fungera som kontaktperson mellan samarbetspartnern, medlemmen och förening. Vi ser även att du som medlem hjälper till med att söka samarbetspartner. Detta gäller lokalt och på era arbetsplaster inom räddningstjänsten.

Vid ett avtals uppgörelse med en kommande samarbetspartner/enskild aktör ska avtal skrivas. Avtal fås av samarbetspartneransvariga.
Tips för att ringa samarbetspartner och information om olika samarbetspartnerpaket kan ni finna i ”information om samarbetspartner och avtal” och ”att ringa samarbetspartner” som kan fås av samarbetspartneransvariga.

Vill du samarbeta med oss eller har ni några frågor kontakta samarbetspartneransvariga

Ladda ner årets avtal 2019 Räddningstjänsten och värdegrund.