Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemSamarbetspartnersSamarbetspartner

Samarbetspartner

Genom att stötta oss och ingå samarbete med KIRtj kan vi genomföra vår årliga nätverksträff, aktivt jobba med att påverka myndigheter, producenter och leverantörer av brandmaterial och skyddsutrustning.
Detta för att kunna skapa en arbetsmiljö som är modern och anpassad för alla inom räddningstjänsten oavsett kön.

Med hjälp av ert stöd och att ni syns på vår hemsida kan nätverket arbeta vidare med utveckling, utbildning och förbättring av villkoren för kvinnor inom Räddningstjänsten

Är ni intresserad att samarbeta med KIRtj läs mer här
eller kontakta våra samarbetsansvariga här.