Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

I Sverige idag finns det
ca 5 % heltidsanställda kvinnliga brandmän av totalt 5200 st
ca 6 % kvinnliga räddningstjänstpersonal (RIB) deltidare av totalt 10.500 st
ca 10 st kvinnliga befäl inom heltid
Ca 20 st kvinnliga befäl inom deltid (RIB)
Ca 6 st kvinnliga brandchefer i landet