Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemNyheter

Nyheter

Tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar arrangerar Brandskyddsföreningen konferensen Skadeplats! Årets konferens fortsätter på den resa som påbörjade förra året med fokus på erfarenhetsåterföring från inträffade händelser. Nytt för i år är bland annat en utökad satsning