Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemNyheter

Nyheter

Brandman på jobbet-dagen återigen. Syftet med Brandman på jobbet-dagen är att synliggöra både brandmän och deras huvudsarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Vi vill tacka alla våra medlemmar och alla som jobbar inom räddningstjänsten ni gör ett grymt jobb. Vi vill även tacka arbetsgivare som ger möjlighet för oss att vi kan arbeta inom räddningstjänsten med detta roliga jobb.

Hur har din dag varit idag?

 

följ oss i våra social medier, Insta och tagga in dig med bild.

Vi ses därute 🙂

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen KIRtj

Nu är det dax för SM i golf på Kumla GK den 29-31 augusti, är du intresserad kolla in här

Klasser; Open, Dam, Yngre Oldboys 50-64år, Oldboys 65+
Sista anmälningsdag 14 aug!
Anmälan görs i Min Golf

Betalning 1 600kr till Bg 752-3368 (ange golf-ID, deltagande av
kamrateftermiddag & Brandkår som du tillhör).
Endast Kamrat & Bankettmiddag 600kr.

Anmälan är komplett först när sakerna ovan är gjorda.
• Vid överanmälan så gäller anmälningsordning.
• Inspel bokas genom att ringa klubben 019-58 70 80 och ange
Brand-SM.
• Plats för husbil/husvagn finns på klubben.
• 29/8 16:00-19:00 Kamrateftermiddag på golfklubben.
• 30/8 19:00 Bankett på Scandic Grand.
• Hotell Scandic Grand i Örebro och bokningskod PRO15SE.
Koden gäller fram till 16/7.

Kontaktpersoner;
Morgan Sandberg morgan.sandberg@nerikesbrandkar.se
Jens Nilsson jens.nilsson@nerikesbrandkar.se

Hela inbjudan kolla in Inbjudan 2023 brand sm

Nu är anmälan öppen till den årliga nätverksträffen arrangerad av Kvinnor inom räddningstjänsten, i år tillsammans med oss på Storstockholms brandförsvar. Ta del av hela programmet och anmäler här

Nätverksträffen äger rum i Stockholm 11-12 oktober på Quality Hotel Globe. Deltagande och övernattning är kostnadsfritt när du är medlem i Kvinnor inom räddningstjänsten, bli medlem här

Träffa SSBF:s ordförande Clara Lindblom, hör mer om nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten, lyssna till Malin Sundström om ledarskap i mansdominerad bransch, Maria Roth – från elithockeyspelare till inspirationsföreläsare, branschen Skorstensfejare, MSB, och massa mer. Sista dagen avslutas med en hemlig gäst. läs mer om Program KIRtj

sista anmälningsdag 10 september

I den svenska CTIF-kommittén ingår den person som representerar respektive kommitté internationellt, samt ett antal nyckelpersoner som kommer från olika organisationer med koppling till räddningstjänst. Kommittén har ett möte en gång i månaden.

– Kommittén ska svara för att uppgifter som ankommer på varje enskilt medlemsland i CTIF utförs på ett korrekt och bra sätt.
– Kommittén ska upprätthålla en regelbunden och bra kontakt med det centrala CTIF.
– Kommittén ska bidra till att utveckla svensk räddningstjänst genom samverkan (eller på eget initiativ) genomföra seminarier och möten, utveckla och stärka nätverk, samt bilda arbetsgrupper inom angelägna arbetsområden.

läs mer om CTIF Sverige här

läs mer om CTIF internationella organisation här

läs mer om de kommittéer och arbetsgrupper som finns inom CTIF här

Är du intresserad att vara med i en arbetsgrupp i Svenska CTIF hör av dig till ordforande@kirtj.se

Hej

Nu är det dax att anmäla sig till årsmötet för Kvinnor inom räddningstjänsten.

Anmälan: anmäl er till registreringen för årsmötet senast den 13 mars. Du måste vara medlem för att delta på årsmötet, här kan du registrera dig och betala din medlemsavgift registreringen för medlem

Länk till mötet: ni som är anmälda och betalt medlemsavgiften får en länk till mötet dagen innan mötet (14 mars).

Digitalt verktyg: Vi genomför mötet med Teams.

Tid: 18:00-19:00. Från och med 17.30 kan ni testa verktyget, gå in och testa ljudet osv.

Rösträtt: Alla fullvärdiga medlemmar och som har betalat medlemsavgift har rätt till en röst på mötet.

Handlingar: inför mötet hittar ni här

VÄLKOMNA!!

Vänliga Hälsningar
Styrelsen
Kvinnor Inom räddningstjänsten

Brandbefälsmötet arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget den 8-9 mars i Helsingborg.

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige. Brandbefälsmötet har blivit ett etablerat forum och en av Sveriges största mötesplatser där de kommunala räddningstjänsterna tillsammans med kollegor och branschföretag möts för erfarenhetsutbyte varvat med intressanta diskussioner och paneldebatter.

se program här

se mer om anmälan och annan bra information inför mötet här

Nu har vi öppnat upp för våra nya registreringssystem på vår hemsida, detta för att förenkla anmälan för att bli medlem, kommande årsmöte 2023 och nätverksträffen 2023 för dig som medlem.

1. Du kan nu registrera dig som medlem läs mer här

2. Registrera dig för årsmötet som hålls den 15 mars läs mer här

3. Registrera dig till kommande nätverksträff för Kvinnor Inom Räddningstjänsten i Stockholm den 11-12 oktober, 2023. här Mer information kommer löpande på vår hemsida.

Under förgående nätverksträff på årsmötet för 2022 för föreningen så fördes det en dialog med deltagarna angående förläggning av ett tidigare årsmöte under året.

Vi kommer därav verkställa detta i år och därmed skicka kallelse inför detta. Årsmötet kommer att hållas digital, länk och mer information kommer att sändas ut.

För att kunna delta på årsmötet och kommande nätverksträff så måste man vara medlem. Styrelsen har arbetat fram ett nytt medlemsystem på vår hemsida, där kommer man kunna anmäla sig till medlemskapet, årsmötet och kommande nätverksträff, systemet kommer att lanseras under kommande vecka. Så glöm inte att bli medlem och gör en anmälan till årsmötet då.

Kallelse till årsmöte 2023 Kvinnor inom Räddningstjänsten
Den: 15 mars
Tid: kl 18.00-19.00
Plats: Digitalt genom länk- Johannes Brandstation, Storstockholms brandförsvar.

Valberedningen kommer att föreslå årsmötet att välja styrelsen som valdes i oktober 2022 eftersom det endast har gått fem månader sedan de valdes. Har ni frågor hör av er till valberedningen@kirtj.se

Har ni frågor till punkten Övrigt eller motioner maila till: styrelsen@kirtj.se

VÄLKOMNA!

Föredragningslista – Årsmöte för kvinnor inom räddningstjänsten 2023

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter.
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 17 Val av valberedning för 1 år.
§ 18 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 19 Övriga frågor.
§ 20 Mötets avslutande.

Boka in datum i kalendern för kommande nätverksträff för Kvinnor inom räddningstjänsten 2023

Välkommen till nätverksträff i två dagar, den 11-12 oktober i Stockholm, Kvinnor inom räddningstjänsten i samarbete med Stockholms brandförsvar . Mer information kommer ut inom kort.

Kom och möt dina kollegor från hela Sverige.