Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Brandkonferensen är årets viktigaste mötesplats för brand- och säkerhetsfrågor. Konferensen arrangerades digitalt den 25 maj 2023 av Brandskyddsföreningen tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), KIRtj är på plats är du?

Teman som tas upp denna dag :

Räddningstjänsten – En viktig aktör i det civila försvaret
Våra civilområden – Processen vi har framför oss
Lärdomar från kriget i Ukraina som kan bli viktiga för hur vi arbetar i Sverige

På plats från styrelsen Mia och Mona