Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Brandbefälsmötet 2019

KIRtj håller koll på senaste nytt på Brandbefälsmötet som hålls i dagarna två i Helsingborg! Idag har vi hört om ökad risk för cancer när det brinner i kompositmaterial. Kommunikation, ledarskap och senaste nytt inom teknikutvecklingen. Alltifrån vikten av traditionell ”radiodisciplin” till framtidens drönarstrategier

Dag 2, 28 februari på Brandbefälsmötet i Helsingborg. Ledamot i styrelsen för KIRtj, Christine Dahlén, får en samtalsstund med MSB:s generaldirektör Dan Eliason om vikten av att Räddningstjänsten måste spegla samhället mer, något som Eliason också tog upp när han stod på scenen tidigare samtididigt som han blickade ut inför den nästan fullsatta salen med brandbefäl.

Idag var flera talare upp på scenen och mycket handlade om skogsbränderna, lärdomar och vad vi står inför i framtiden. Om vikten av kommunikation, mer enhetligt ledningssystem, samverkan och samordning över gränserna och att hitta gemensamt språk. Idag talar vi ”olika språk” beroende på vilken räddningstjänst vi tillhör.
Vi måste bli bättre tillsammans. Nu.