Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

maj 2013

Mälardalen går med
i Västerås första Pride
Ta på uniformen och gå med! Mälardalens
Brand- och Räddningsförbund uppmanar
hela organisationen att delta i sommarens
Pridefestival i Västerås.
Samordnat med Västerås Cityfestival
arran geras en Pridefestival den 27–29
juni. Det är premiär för Pride i Västerås
och räddningstjänsten vill vara med.
– Iförda uniform, förstås. Vi
vill visa att vi är en öppen
och tillåtande organisation,
säger Hans
Tollbom, avdelningschef
på Mälar dalens
Brand- och Räddningsförbund.
Alla medarbetare
ska få en inbjudan att
delta, såväl i informationstältet
som i paraden.
– Den som deltar på
sin fritid får timersättning
efteråt. Läs mer här

DSCF7603
Ordförande rapporterar från Belgrad.
I april 2013 hölls CTIF sitt tredje möte för arbetsgruppen ”Woman in Fire and Rescue Services” i Belgrad, Mona Hjortzberg från KIR/HkBm och Lena Brunzell från MSB representerade Sverige.
Tatian Eremina ordförande i gruppen välkomnade alla deltagare till mötet som kom från olika delar av världen. Det var tre händelserika dagar, fakta från respektive land presenterades för att inte minst få helhetsomfattning om hur organisationerna och räddningstjänsterna såg ut i länderna runt om i världen. Frågor om antal, arbetsuppgifter och hur vi kan öka antalet kvinnor in räddningstjänsten var några frågor som togs upp.
Representanter från bla Japan, Österike, Ryssland, Frankrike och Serbien var där. Syftet med mötena är att i likhet med CTIF:s uppdrag, ska arbetsgruppen arbeta med att sprida erfarenheter och dra lärdom av varandra. Delad erfarenheter ger större framgång och tillsammans kan vi samla ihop kunskaperna och nå fortare våra mål.
Nästa möte kommer att hållas i juli 2013 i Frankrike.
Fakta om CTIF
Den internationella brandförsvarsorganisationen CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) har omkring 40 medlemsländer. Sverige är medlem och det svenska engagemanget kanaliseras genom den svenska CTIF-kommittén. CTIF arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom området brand och räddning. Syftet är att främja, underlätta och utveckla internationellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete på främst operativ räddningstjänst, samt etablera och underhålla vänliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete.
CTIF bildades för mer än 100 år sedan i Paris, år 1900 och fick därför ett franskt namn, Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu.
Huvudsyftet var och är ”Exchange of knowledge”, utbyte av kunskap. Idag kallas man kort och gott CTIF -International association of fire and rescue service.
Arbetet bedrivs i nio kommittéer och två arbetsgrupper.
Läs mer om CTIFhär

21-23 maj i Piteå
Årets tema ”Olika förutsättningar – Likvärdigt skydd
På BRAND 2013 handlar det om de förutsättningar som finns för att skapa ett likvärdigt skydd mot olyckor och hur likvärdigheten ska bedömas när metoderna för att skapa skydd mot olyckor är så många.
Vårt starkaste budskap på konferensen är att skydd mot olyckor består av väldigt många olika delar. Med de varierande förutsättningar som finns i vårt land bör vi använda dessa på skilda sätt. Förutom det vill vi vrida och vända på begreppet ”likvärdigt skydd” för att kanske få ett svar på mellan vad eller vem det ska vara likvärdigt och hur vi egentligen ska göra en jämförelse.
Vill du läsa mer om Brand 2013 finns informationen här
Lite vad som händer dessa dagar i piteå kommer ni?
Maria och Sofia från HkBm och KÏR styrelse kommer att vara där. Vi ses där!!

MSB_250px
Nätverket för mångfald- och jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten, MSB har sammankallat för en regionsträff den 29 maj
Dagen kommer utgå från de diskussioner som finns på räddningstjänsterna runt om i landet gällande räddningstjänstens deltagande på Pride i Stockholm. Som ni vet har MSB, sedan många år tillbaka, bjudit in Sveriges räddningstjänster att delta i deras tält på Pride. Men…. vad är Pride och dess historia? Vår förhoppning är att räta ut frågetecken och funderingar och ge en bild av vad ett deltagande på Pride faktiskt innebär.
Våra föreläsarna vid detta tillfälle:
Helena Westin är förbundsstyrelseledamot i RFSL och var vice ordförande för första
Stockholm Pride 1998. Hon kommer att ge oss lite hbtq-historia och berätta om Priderörelsens
framväxt, både innanför och utanför Sveriges gränser. Dessutom kommer hon att prata om
varför Pride är viktigt, även för räddningstjänsten.
Göran Stanton arbetar på Hatbrottsmyndigheten City och är en av grundarna till Gay Polisen.
Han kommer berätta om sina erfarenheter av mångfaldsarbete med inriktning på hbtq-frågor.
Peter Häggström
Följ med på en resa genom en idrottskarriär med höga mål och stenhård träning, där det var
svårare att vara sig själv än att vinna tävlingar. I föreläsningen berättar Peter Häggström, före
detta åttametershoppare i längdhopp om sin strävan mot OS, där vägen mot framgång krävde att
ta sitt livs största språng – att komma ut som homosexuell. Häng med på en resa som handlar
om vikten av att få vara den man är för att må bra och prestera på topp.
Denna gång har vi ett maxantal på 50 personer. ”Först till
kvarn” är det som gäller, så skicka in din anmälan redan idag.
Plats för dagen
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A Stockholm. http://www.sparvagnshallarna.com/
Sista dag för anmälan
22 maj
Anmälan görs till
Marcus Sjöholm, marcus.sjoholm@vsr.katrineholm.se
Eller
Nettan Selin, jselin68@gmail.com
OBS!
Glöm inte att meddela om du vill ha någon specialkost.
Som vanligt står MSB för konferens- och matkostnader.
Väl mött!
Marcus Sjöholm & Nettan Selin
Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig.