Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Internationella arbetsgruppen i CTIF för kvinnor i räddningstjänsten

DSCF7603
Ordförande rapporterar från Belgrad.
I april 2013 hölls CTIF sitt tredje möte för arbetsgruppen ”Woman in Fire and Rescue Services” i Belgrad, Mona Hjortzberg från KIR/HkBm och Lena Brunzell från MSB representerade Sverige.
Tatian Eremina ordförande i gruppen välkomnade alla deltagare till mötet som kom från olika delar av världen. Det var tre händelserika dagar, fakta från respektive land presenterades för att inte minst få helhetsomfattning om hur organisationerna och räddningstjänsterna såg ut i länderna runt om i världen. Frågor om antal, arbetsuppgifter och hur vi kan öka antalet kvinnor in räddningstjänsten var några frågor som togs upp.
Representanter från bla Japan, Österike, Ryssland, Frankrike och Serbien var där. Syftet med mötena är att i likhet med CTIF:s uppdrag, ska arbetsgruppen arbeta med att sprida erfarenheter och dra lärdom av varandra. Delad erfarenheter ger större framgång och tillsammans kan vi samla ihop kunskaperna och nå fortare våra mål.
Nästa möte kommer att hållas i juli 2013 i Frankrike.
Fakta om CTIF
Den internationella brandförsvarsorganisationen CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) har omkring 40 medlemsländer. Sverige är medlem och det svenska engagemanget kanaliseras genom den svenska CTIF-kommittén. CTIF arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom området brand och räddning. Syftet är att främja, underlätta och utveckla internationellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete på främst operativ räddningstjänst, samt etablera och underhålla vänliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete.
CTIF bildades för mer än 100 år sedan i Paris, år 1900 och fick därför ett franskt namn, Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu.
Huvudsyftet var och är ”Exchange of knowledge”, utbyte av kunskap. Idag kallas man kort och gott CTIF -International association of fire and rescue service.
Arbetet bedrivs i nio kommittéer och två arbetsgrupper.
Läs mer om CTIFhär