Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

mars 2013

Just nu arbetar styrelsen intensivt med att söka sponsorer inför 2013. Sponsorer är vårt viktigaste stöd för att vi skall kunna genomföra vår årliga nätverksträff. Ett led i detta arbetet är att uppdatera vår folder som vi använder oss av när vi söker sponsorer och visar upp oss