Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2011november

november 2011

Ett stort TACK!
Till alla deltagare på nätverksträffen för att ni bidrog till två väldigt trevliga och givande
dagar i Uppsala. Vi som arrangörer är mycket nöjda med dessa dagar och är väldigt
tacksamma för att ni ville komma och göra träffen möjlig.
Efter sammanställningen av utvärderingarna kan vi konstatera detta om 2011-års
nätverksträff:
Emma Lillskogens föreläsning om jämställdhetsarbete inom kommunen och härskartekniker
var intressant, engagerande, stimulerande med små diskussionsgrupper och tänkvärda ord att
ha med sig i vardagen. Några ansåg att detta ämne är uttjatat och behandlade saker vi redan
vet samt att föreläsningen upplevdes lite snurrig och stressig mot slutet.
Jonas Coltings föreläsning om hälsa som det livslånga projektet upplevdes som inspirerande,
lärorikt, proffsigt, roligt, motiverande och den gav bra tips. Kanske var Jonas lite väl
ivrig med att nå ut med sitt budskap då en del tyckte att han pratade för fort och att
informationsflödet var för högt för den utsatta tiden. Löpaktiviteten uppskattades av många
då det var skönt att få komma ut och röra på sig i friska luften och det fanns många knep att ta
med sig hem och träna på. Dock var det lite mörkt där vi sprang och fötterna blev kalla samt
att gruppen var en aningen stor för att bara ledas av en person.
Fredrik Strängs föreläsning om att bestiga sina egna berg verkar ha hänfört många
av deltagarna då kommentarer som bäst, underbar, galet rolig och 5 plus framkom av
utvärderingen. Fredrik hade även inlevelse och var medryckande i sin föreläsning. Dock
tyckte några att hans föreläsning var lite för insnöad (!) på hans egna prestationer och lite för
långt.
Minimässan var en ny aktivitet för nätverksträffen och verkar vara ett roligt inslag som många
uppskattade. Den måste dock utvecklas och finslipas för att kunna ge både deltagare och
företag bästa möjliga utbyte om den ska fortsätta leva vidare på kommande träffar.
Övergripande kan man utläsa att vi som värdar skötte oss bra och större andelen ansåg att vi
haft ett trevligt bemötande, varit informativa samt att vi hela tiden funnits på plats och varit
välorganiserade. Bra variation och sammansättning i programschemat framkom också. Det
som ansågs mindre bra under träffen var att det fanns för lite tid, dels till eget mingel men
även till uppstyrda diskussioner. Vissa ville ha nyttigare mellanmål och andra mer godis och
några andra ville ha större portioner av maten. Önskemål om presentation av alla deltagare
kom upp som förslag samt att externa deltagare skall presenteras. Överlag verkar dock alla
nöjda och glada efter dagarna i Uppsala.
Välkomna åter till Uppsala!
Hälsningar
Kristina och Johanna

Nätverksträff Kvinnor inom Räddningstjänsten oktober 2012
Årets nätverksträff arrangerades av Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten tillsammans med Sörmlandskustens räddningstjänst i Nyköping. Över 70 brandmän var på plats och deltog i årsmöte, konferens, workshop och minimässa.
Konferensen inleddes på Blommenhofs hotell med lunch. Därefter hälsade tf räddningschef Ulf Jämtäng alla välkomna och berättade kort om Sörmlandskustens räddningstjänst som bedriver säkerhets- och trygghetsarbete i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta.
Vice ordförande i KIR, Malin Holm, presenterade innehållet av konferensens två dagar. Styrelsen i Kvinnor inom räddningstjänsten (KIR) höll en presentation av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och vad som hänt under året:
• nätverksträff i Frankfurt 2011
• möte med regeringen ang motioner till riksdagen.
• deltog i utbildningen vid Räddningsskolan Sandö våren 2012
• deltog i konferensen Brand 2012 Uppsala
• höll flertalet föreläsningar över hela landet

Vad är på gång?
Just nu arbetar KIR aktivt med att kvinnor som är räddningspersonal i beredskap (RiB), skall bli mer aktiva i nätverket. Deras spetskompetens behövs för att KiR ska kunna arbeta mer aktivt med frågor som är specifika för kvinnor inom RiB. Mer information hittar du på KIRs webbplats.

Årsmöte för föreningen Kvinnor inom räddningstjänsten
Delar av styrelsen för KiR valdes för 2012:
• vice ordförande Malin Holm, 2 år
• sekreterare Sofia Lundkvist, 2 år
• ledamot Kristina Roberto, 2 år
• ledamot Maria Magnusson, 1 år
• suppleant Therese Mechlenburg, 1 år
• revisor Birgitta Ahlzén, 2 år
Övriga punkter klubbades igenom utan kommentarer.

Heltidsanställda kvinnliga brandmän – HkBM
Ansvarsområden presenterades:
• Mona Hjortzberg – utvecklingsfrågor/utbildning och fysiska förmågan
• Malin Holm – teknik och metodutveckling
• Sofia Lundqvist – utvecklingsfrågor/utbildning och fysiska förmågan
• Caroline Åberg – graviditet/lagar
• Owe Halvors – kommunals ombudsman, samordnare
Mona Hjortzberg presenterade arbetet som HkBm (en arbetsgrupp inom fackförbundet Kommunal) gör. Bland annat arbetar de för bättre arbetsvillkor för kvinnliga brandmän genom att belysa arbetsmiljön samt göra arbetsgivare beredda på att ta emot kvinnliga medarbetare (som lokaler, kläder/utrustning och handlingsplan för gravida och ammande finns). Se gärna webbplatserna för KIR och HkBM.
HkBm fungerar som en referensgrupp för nyrekryteringstesterna, utrustning, lokaler samt jämställdhetsutbildningar/frågor. Fler uppdrag:
• samarbetar med berörda myndigheter, regeringen, MSB, arbetsmiljöverket samt internationella nätverk.
• engagerar sig aktivt i olika forum för att förmedla budskap och därmed förbättra förutsättningar för heltidsanställda kvinnliga brandmän.
• föreläser om jämställdhet och presenterar lösningar på dagens problem på räddningstjänster i landet .
• driver aktivt frågan om mötesplats för det kvinnliga nätverket.
• fungerar som bollplank för medlemmar vid eventuella funderingar eller problem.

Statistik
I skrivande stund är antalet anställda heltidsanställda kvinnliga brandmän i Sverige 2012 2.4 procent , eller 140 heltidsanställda. Det finns dessutom 454 räddningsmän i beredskap (rib:are) som är kvinnor.

Handlingsplan vid graviditet
Revidering av handlingsplan är på gång för ”före, under och efter graviditet” finns på www.kirtj.se Har du synpunkter på förändringar, kontakta Caroline Åberg. Har du en färdiga handlingsplan som du vill dela med dig av, maila ordforande@kirtj.se

Fys
Efter några timmars konferens och fika var det dags för träning. Följande träningsformer erbjöds:
• Nordic Military Training
• Crossfit
• Yoga
Trötta, glada och nyduschade deltoga alla sen i gruppdiskussioner på temat ”det bästa och det värsta du har varit med om i jobbet”. Därefter följde middag på hotellet.

Workshop torsdag 11 oktober
Torsdagen ägnades åt workshops, minimässa och föreläsningar. Utställare var Interspiro, Dewa, MSA, Brissman, Holmatro, Svensk dyk och brand Brage/Procurator och Scott. FIP-bilen från Nävekvarn förevisades och flera föreläsningar hölls. Teman var ”En brandstation för alla” (MSB). ”Restvärde” (Brandskyddsföreningen)Friska brandmän och suicid.
Röster från konferensen
– Det är inte bara kul och roligt att träffa alla, utan också väldigt nyttigt att möta människor som jobbar med samma saker, och som har samma frågor som vi. Vi ser fram emot nästa år redan nu! säger Tiina och Anna, brandmän vid Räddningstjänsten Storgöteborg.
– Det är så givande att ta del av allt det fantastiska som alla tjejer berättar samtidigt som det är skrämmande hur förtvivlat det fortfarande är, till exempel på klädfronten, på en del ställen, säger Catharina. Hon och Jessica är brandmän vid brandkåren Attunda (som har uppdraget att arrangera nästa års konferens).

Jan (till höger) kom från Svensk dyk och brand medan Oddvar och Thomas (till höger) representerade Procurator på minimässan/workshopen. Alla tre upplevde att det var en positiv och givande mässa i annorlunda format där det framförallt gavs tid till diskussion, frågor och att prova larmställ, kläder och dräkter. Frågor om storlek var i fokus.
Fler bilder
Vill du se fler bilder? På Sörmlandskustens räddningstjänsts Facebooksida finns bilder som publicerades löpande från konferensen.
Kontakt

KiR
Orförande
Mona Hjortzberg
ordforande@kirtj.se
Vice ordförande
Malin Holm
malin.holm@nykoping.se

Relaterad information
• Föreningen Kvinnor inom Räddningstjänsten
• Heltidsanställda kvinnliga brandmän (Kommunal)
• Sörmlandskustens räddningstjänst

(Här finns en länk till PDF för utskrifter)

Nätverksträff för Kvinnor Inom Räddningstjänsten

Uppsala 12-13oktober 2011

PROGRAM

Inledning
På Clarion Hotell, Uppsala, den 12-13 oktober 2011 träffades 73 tjejer från hela Sverige, 69 som arbetar heltid som brandmän i operativ tjänst och 3 ribare (räddningsmän i beredskap) med på träffen var även representanter från HkBm, MSB och olika föreläsare. Ansvariga för träffen var Uppsala brandförsvar i samarbete med föreningen Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten.
Det var brandmannen Bo Johansson från Nerikes brandkår som tog initiativet att arrangera en 2 dagars nätverksträff för heltidsanställda kvinnor inom räddningstjänsten år 2007. Sedan dess har det med hjälp av Hkbm arbetsgruppen för Kommunal fortsatt och stadigt utvecklats positivt med mer deltagare.
Syftet med träffen är att förbättra både den fysiska och psykiska arbetsmiljön på Räddningstjänsterna i landet. Alla tjejer är delaktiga och har mycket att bidra med vilket gör att träffen blir mycket givande. Nätverksträffen ger även tillfälle att få utbildning, information och byta erfarenheter.
Med hjälp av diskussion, forskning och utveckling bidrar närverksträffen med åsikter, information och synpunkter för att föra jämställdheten /förbättringar inom räddningstjänsten framåt.

Dag 1
Välkomnande till nätverksträffen i Uppsala

Anders Ahlström brandchef för Uppsala räddningstjänst hälsade deltagarna välkomna.
Johanna Blomfeldt och Kristina Roberto gav oss info ang praktiska detaljer inför våra två dagar. Mycket organiserad och bra genomförd nätverksträff. Tack!! 🙂

Styrelsen för Kvinnor inom Räddningstjänsten
Presentation vilka styrelsen var och om det fanns frågor inför årsmötet för morgondagen så kunde man ställa dem till styrelsen.

Ordförande: Mona Hjortzberg Södertörns brandförsvarsförbund
Sekreterare: Anna Åberg Östra Götalands räddningstjänstsförbund
Vice ordförande: Malin Holm Sörmlands räddningstjänst
Kassör: Johanna Dufke Halmstad räddningstjänst
Ledamot: Caroline Åberg Nybro räddningstjänst
Ledamot: Elisabeth Söderström
Ledamot: Linn Kampner Östra Götalands räddningstjänstsförbund
Suppleant: Erika Hinders
Suppleant: Karin Sognevik Sundsvall –Timro RTJ

Föreläsare Emma Lillskogen som arbetar med jämställdhetsintegrering inom Uppsala kommun.

Emma Lillskogen arbetar med jämställdhetsintegrering inom Uppsala kommun och har
arbetat med projektet ”Hållbar jämställdhet” där bland annat brandförsvaret deltagit. Att arbeta med jämställdhet handlar inte om övningar eller dokumentation, utan om att få människor, oavsett kön har lika möjligheter. Hon arbetar med en del av jämställdhetsarbete genom att bland annat utveckla kommunens service och tjänster så att de blir mer jämställda, dvs., det ska vara lika lätt för kvinnor som för män att ta del av medborgarservicen.

Emma börjar sin presentation med att visa en bild som speglar dagens syn på jämställdhet. (se t.h)

Så varför väljer tecknaren att jämföra med just sopsortering? Är det för att precis som jämställdhet är finns det ställen där sopsortering är självklart sedan flera flera år tillbaka, fast på andra ställen något som är så fruktansvärt jobbigt, onödigt och obegripligt?
I Sverige jobbar det idag 2,4 % kvinnliga brandmän på heltid. Det är en stadigt stigande siffra från 2010 då siffran låg på 1,9 %.


Föreläsare Emma Sjögren MSB

Emma Sjögren började med att bli en av 8 st Regionala Mångfalds och Jämställdhetsutvecklare i Sverige 2010 för MSB hon arbetar 25% med det som fortlöper till 2014. Hon arbetar nu även som projektledare för Internationella insatser. Ett jobb som kräver på tå 24 timmar/dygn , Stort ansvar- budget, personal, resultat. Varierande arbetsbelastning – efter som det är behovsstyrd. Nya utmaningar varje dag. En del av hennes arbetsuppgifter är att förmedlar hur man skall göra för att söka sig till den personalpool som finns på MSB. Idag berättar hon om hur man skall göra och vad som krävs.

Arbete som Insatspersonall

Tuff miljö, mat sömn tempo
Ny organisation
Svåra kommunikationer
Lite/ingen fridtid
Tristess
Säkerhet
Spännande


Egenskaper Insatspersonal

Trygg i sig själv
Nyfiken
Positiv läggning
Ansvarstagande

Många olika kompetenser
Trainee

MSB

Insatsenhet

Prio: öka antalet kvinnor i MSB
Varför flera kvinnor i insatser?

Kvinnor behövs i fält
Kvinnor kan kommunicera med andra kvinnor när män

Hur lång är utbildningen?
5-6 dagar 10 ddg innan om man skall åka iväg.

Tidsgräns för insatsen? 6 mån eller olika

Vart passar jag in?
MSB personalpool
Många olika kombinationer av egenskaper krävs beroende på vilken insats du skall medverka i . Om du vill vara med så är det enklas är om ni går in på www.msb.se hemsida och sök efter internationella insatser och ansök idag 

Uppsalas ”tänk” hur kan vi locka fler tjejer till yrket?

För att locka fler tjejer till yrket bjöd Uppsala räddningstjänst in kvinnliga gymnasieelever och arbetssökande att delta på nätverksträffen för att kunna ställa frågor till oss kvinnor inom räddningstjänsten. Det var tyvärr inte många som kom men tanken hur vi skall nå ut i framtiden till kvinnorna är detta ett sätt att synas på.

Föreläsare Jonas Colting

”Hälsa – ett livslångt projekt”. Började Jonas med att säga. Vad menade han med det? Jo kortfattat sa han så här:

Ett projekt med en start och ett slut, Hälsa är oftast ett kortsiktigt tänk efter julen eller till sommaren beach 2012.

Hälsa ska vara en upplevelse med sin kropp, hälsa är inte en tävling, det mesta vi kan av det vi har, måste man ändra sig? Man skall inte jämföra sig med andra, man skall inte behöva offra något utan i så fall hitta lösningar i stället. Springa det skall vara kul, man skall kunna få en kontroll, mat vanor så stark, minst 3 ggr /dag livsstil, ät ur ett billig, snabb, eller på vilket sätt, präglas på hur vi ser ut.
Jonas är en Triton tävlande han var simmare i grunden, och hans karriär har varit min skola, han har alltid idrotta sen han var ung och där är han uppfostrad och fått sina värderingar och normer. Han anser att man skall ha högt i tak, man skall inte finnas några hinder, inga barriärer, med sin erfarenhet finner man ny kunskap, man upptäcker saker på resan gång och man kommer att ifrågasätta gammal kunskap genom learning by doing,
Inte minst då han är otroligt intresserad av att äta god mat och lära andra då han släppt fler kokböcker med sin bror.
Att kunna träna och coacha andra i träning och mat är det han trivs mest med i livet.

Mini mässan

Minimässan bjöd på ett antal utställare där alla hade möjlighet att bland annat testa ny
utrustning och bolla idéer med företagen för vidareutveckling av material. Utställare som var på plats var Intersprio, Securitas, MSA, Cold cat, och Holmatro


Kvällsaktiviteten med Jonas Colting

-Vi är gjorda för att springa! Sa Jonas och ut sprang deltagarna på kvälls löpträning som han höll i……
Kroppsformen är skapt för vår rörelse energi. Spring barfota, då springer man med kortare steg men har då ett snabbare fotarbete . På sommar går man barfota och man använder fotens egenskaper, tekniken och finmotoriken i fotsulan som tas bort när man använder skor på vintrarna. Foten har som handen olika system med koordination som då tränas. Använd skydds fotstrumpa på träningen istället för skor
Stenålders promenad, i skogen med skydds fotstrumpa, många rörelser när man går i promenaden, flytta sten eller vad skogen har att bjuda på, slägga ,klippa klättra upp, koordinera sin kropp. Hoppa och landa mjukt. Brottas reflexträning, bära på rygg, lyfta trästockar, marlyft med lyft, dra trästockar, kondition och muskel styrketräning. Dra rep, kasta sten. Balans på trästock, hävräck, sumeteteri gå ej på stigen gå på varierade ställen.
Tjejerna fick vara med Jonas under 1 timmes träning ute i Uppsalas skog och mark. Under träningen fick de prova på olika metoder och sätt för att få löpträningen att kännas rolig och annorlunda. De som deltagit var mycket nöjda.


Dag 2


Föreläsare Ann-sofie Winternet

Ann-sofie arbetar som sjukgymnast, MSc, Utbildningar, testledare samt rådgivare inom träning är några av Ann-sofies arbetsuppgifter. Hon var även med som testledare i delrapport 1 och nu projekt ansvarig för Winernets uppdrag från MSB i delrapport nr 3 att se över nyrekryteringstester och för räddningstjänsten i brandmannens fysiska förmåga delrapport nr 3. Hon är nu doktorand inom detta och ett vetenskapligt underlag finns att tillgå. Här presenterar hon resultatet.
Vill man läsa rapporten finns den på MSB hemsida eller på Kommunals hemsida att ladda ner.

Föreläsare Lena Brunzell MSB

Lena Brunzell från MSB i Karlstad arbetar sedan 2009 med jämställdhetsfrågor på heltid. Hon berättade om deras handlingsprogram för 2009-2014 och tog emot frågor från tjejerna.

Förändra föreställningen om vem som kan vara brandman.
Åtta regionala jämställdhets och mångfaldsutvecklare.
Bidrag till lokala aktiviteter (ex ”prova på-dagar)
Föra upp fågan om jämställdhet och mångfald på den politiska nivån.
Mångfaldsperspektiv i översynen av SMO-utbildningen
Anpassning av verksamhetsställena (skolorna)
Granskningsrutin inom MSB
3 st forskningsprojekt om jämställdhet och mångfald.
Hur ser utveckling ut för SMO utbildning nu när man nu rekryterar från gatan?
Man får from 15 okt extra meritpoäng om man har främmande språk och sjukvårdsutbildning, arbetslivserfarenhet.
Brandmannens fysiske förmåga delrapport nr 3 rekommendationer för nyanställningstester för räddningstjänsten som nu är klar.

Frågor från tjejerna

Hur kommer man in på SMO? Kan man ha ett test innan utb början. Som polisen?

Svar: MSB utbildar men anställer inte.

Hur är det med utvärderingen som gjorts på SMO utbildningen tidigare?

Svar; Den är inte färdig ännu.

Föreläsaren Fredrik Sträng

Fredrik Sträng är en av Sveriges mesta äventyrare som lär er att bestiga ert eget Mount
Everest, berget som är inte bara är ett prestigefyllt mål för en äventyrare utan kanske
den starkaste metaforen för målsättningar och framgångar som vi har. Vart får du viljan
och motivationen ifrån? Hur lyckas du leva ut dina drömmar och uppnå dina uppsatta
mål? Hemligheten är som du frågar får du svar, och resultatet speglar sättet du tänker på. Läs mer om Fredrik på www.strang.se

HkBm( arbetsgrupp inom Kommunal).

Caroline Åberg, Malin Holm och Mona Hjortzberg (arbetsgrupp inom Kommunal) presenterade.
Nuläget
Anställda 2.4 % heltids anställda kvinnliga brandmän i Sverige 2011. 118 heltidsanställda och 430 räddningsmän i beredskap (deltidare)
Vad gör HkBm?

Arbetar för en bättre arbetsmiljö för kvinnliga brandmän, ex AFS, handlingsplan, fys, utrustning, lokaler, jämställdhetsutbildningar/frågor,
Samarbetar med berörda myndigheter, MSB, arbetsmiljöverket,
Engagerar oss aktivt i olika forum för att förmedla vårt budskap och därmed förbättra förutsättningar för heltidsanställda kvinnliga brandmän.
Föreläser om jämställdhet och presenterar lösningar på dagens problem på räddningstjänster i landet .
Driver aktivt frågan om mötesplats för kvinnliga nätverket.
Uppdaterar adresslistan/maillistan med nya heltidsanställda kvinnliga brandmän.
Fungerar som bollplank för er vid eventuella funderingar eller problem.

Vad har hänt sedan sist.

Förbundsdagarna i Trollhättan
Föreläst på kvinneseminar i Bergen
Startat föreningen Kvinnor Inom Räddningstjänsten
Referensgruppen i projekt brandmannens fysiska förmåga del rapport 3 med Winternet
Motion till regeringen

Rapportering från webb enkät 2010-2011

Presentation av 8 av 71 frågor som enkäten omfattade. Frågorna berörde allt från arbetsmiljö, från lokaler arbetskläder till graviditeter, hälsan och framtidsfrågor. Vill ni se vilka frågor som berörs gå in på Kommunals hemsida under bransch och yrken, Räddningstjänsten/heltidsanställda kvinnliga brandmän.

Har ni frågor som berör enkäten kan ni kontakta oss så hjälper vi er. 
Vad är pågång…..

Deltaga på nätverksträffen för kvinnliga brandmän i Tyskland.
Möte med Räddningskolorna
Resultat av motionen

Kontakt information

Jämställdhetsfrågor Malin Holm malin.holm@nykoping.se

070 646 22 33

Fysfrågor Mona Hjortzberg mona.hjortzberg@kommunal.se

073 656 20 25

Graviditetsfrågor Caroline Åberg carolineaberg@hotmail.com

070 454 27 44

Kommunals ordförande i räddningtjänsten branschråd

Owe Halvors, utbildning /föreläsning och övriga frågor

ove.halvors@kommunal.se 070 310 09 97


Föreningen Kvinnor Inom Räddningstjänsten

Ordförande Mona Hjortzberg och styrelsen presenterade och informerade medlemmarna om
Bakgrund

Bildades 2010 Linköping varför bildades föreningen?
Årsmöte 2011 Stockholm vad har hänt efter årsmötet!
Nätverksträffar i Sverige varför finns dem?
Hemsidanwww.kirtj.se hur vi kan förbättra den med hjälp av medlemmarn?
Framtiden Hur den ser ut?

Styrelsen

Vilka är de som sitter i styrelsen 2011?

Ordförande: Mona Hjortzberg 2 år

Sekreterare: Anna Åberg 2 år

Vice ordförande: Malin Holm 1 år

Kassör: Johanna Dufke 2 år

Ledamot: Caroline Åberg 2 år

Ledamot: Elisabeth Söderström 1 år

Ledamot: Linn Kampner 2 år

Suppleant: Erika Hinders 2 år

Suppleant: Karin Sognevik 1 år

Vilka arbetsuppgifter har styrelsen arbetat med under 2011?

Sponsoravtal – samtal med våra sponsorer

Budget- medlemsavgifter

Logga

Hemsida
Våra sponsorer

Uppsala brandförsvar
MSB
Kommunal
Södertörns brandförsvarsförbund
Sörmlandskustens Räddningstjänst
Uppsala kommun
Östragötalands räddningstjänstförbund
Holmatro
Securitas
Interspiro
Bronto skylift AB
Brandskyddsföreningen
Cold cut system
Brandmännens Riksförbund
Gallerix
Coop Forum Boländerna
Lindvalls Kaffe

Budget
Johanna Dufke föreningens kassör visar siffror från verksamheten

Arbetsgrupper
Nytt från arbetsgrupperna: Gruppen fys lämnade ut en enkät för insamling. Annars jobbar de andra grupperna vidare för framtiden. Vill man vara med i en grupp så kontakta ordförande Mona på ordforande@kirtj.se
Grupp 1 Lagar o Paragrafer
Graviditet Pension Arbetstider
Anette Eden Falck RTJ Arlanda
Jessica Hammarling Falck RTJ Arlanda
Grupp 2 Jämställdhet/attityd
Jämställdhetsplan Utbildning
Katja Hilmersson RTJ Norrtälje
Kristina Roberto Uppsala RTJ
Grupp 3 Materiel
Skyddsutrustning Kläder
Lisa Jenzen Nybro RTJ
Grupp 4 Utbildning SMO
Utveckling av existerande koncept
Gabriella Rolf Räddningstjänstförbundet Östra Götaland
Linn Räddningstjänstförbundet Östra Götaland
Grupp 5 FYS
Utveckla för framtiden Pågående utredning
Nina Öberg Räddningstjänstförbundet Östra Götaland
Maria Melin Nerikes RTJ
Karin Sognevik Sundsvall-Timrå RTJ
Föreningens årsmöte 2011
Årsmöte april 2011-03-31 Stockholm

Protokoll från mötet.
Protokoll från tidigare årsmöte lades till handlingarna.

Årsmöte oktober 2011-10-13 Uppsala kl 14.00
Innehåll av föredragningslistan för årsmötet.

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt
§ 6 Fastställande av föredragningslista
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
§ 11 Fastställande av stadgar
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
§ 14 Val av föreningens ordförande i föreningen för en tid av 2 år
§ 15 Val av föreningens kassör i föreningen för en tid av 2 år
§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter
§ 17 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år
§ 18 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år
§ 19 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 20 Övriga frågor
§ 21 Mötets avslutande

Medlemsavgift:
Medlems avgift 2012 fastställdes och togs till beslut om till 200 kr av medlemmarna
Nya Styrelsen
Ordförande: Mona Hjortzberg sittande till 2012
Vice Ordförande: Malin Holm omvald till 2013
Sekreterare: Sofia nyvald till 2013
Kassör: Johanna Dufke sittande till 2012
Ledamot: Caroline Åberg sittande till 2012
Ledamot: Anna Åberg sittande till 2012
Ledamot: Linn Kampner sittande till 2012
Suppleant: Erika Hinders sittande till 2012
Suppleant: Kristina Roberto nyvald till 2013
Nästa årsmöte:
På nästa nätverksträff 2012 Nyköping.

Avslut på Nätverksträffen 2011
Stort Tack Uppsala, Johanna och Kristina!!! För ett mycket bra planerad och genomförd nätverksträff.

Nästa nätverksträff
Dagen avslutades med att lämna över staffet pinnen till nästa Räddningstjänst som skall hålla 2012 nätverksträff för Kvinnor Inom Räddningstjänsten, Sörmlandskustens räddningstjänst och Nyköping kommer att ta handom den. Frågor angående nästa års nätverksträff kommer att finnas på vår hemsida Om man har frågor kan man kontakta Malin Holm i Nyköping på malin.holm@nykoping.se

Med Vänliga hälsningar
Mona, Caroline, Malin
HkBm.

Jag, Erika Hinders, 25 år, dalkulla, stationerad i Östergötland som brandman på Finspångs Räddningstjänst
       har sedan länge fantiserat om att åka till Australien och testa på att jobba som brandmän där…slita mot världskända skogsbränder ihop med en räddningstjänst som är kända för sin utvecklade och omtalade släckteknik 
….nu börjar mina fantasier gå i verklighet… Just nu sitter brandmän på andra sidan jorden och jobbar med en policy för att möjliggöra min visstelse :).
Och här kommer ni kunna följa min resa.
Välkommen att dela mitt största äventyr.

På Clarion Hotell, Uppsala, den 12-13 oktober 2011 träffades 73 tjejer från hela Sverige, 69 som arbetar heltid som brandmän i operativ tjänst och 3 ribare (räddningsmän i beredskap) med på träffen var även representanter från HkBm, MSB och olika föreläsare. Ansvariga för träffen var Uppsala brandförsvar i samarbete med föreningen Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten.
Det var jätte kul att så många kunde ansluta till träffen.
Vi vill tacka de deltagare som kom och deltog, våra gästföreläsare och sist men inte minst ett stort tack Uppsala Räddningtjänst, MSB, HkBm och alla våra sponsorer som gjort så träffen var möjlig. TACK!!
Snart kommer en sammanställning om träffen ut på hemsidan med mer information vad som togs upp under dessa dagar.
Har ni frågor krig dessa dagar eller angående årsmötet kontakta ordforande@kirtj.se
Med vänliga Hälsningar
Mona Hjortzberg ordförande

Under träffen hade vi vårt årsmötet.
Ändringar av styrelsemedlemmar, 2 av våra tidigare styrelsemedlemmar Karin sognevik och Elisabeth har bett att avgå. Vi i styrelsen och föreningensmedlemmar tackar för Karins och Elisabeths stora engagemang och arbete under den gångna tid och vet att vi kommer att få hjälp av dem i framtiden trotts avgången från styrelsen med andra uppgifter inom föreningen.
Mötet beslutade på årsmötet att Kristina Roberto och Sofia Lunqvist kommer att kliva in på deras positioner istället. Vi välkomnar dem hjärtligt och ser fram emot ett gott samarbete. 
Med vänliga hälsningar
 
Mona Hjortzberg
Ordförande
0736562025