Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Under träffen hade vi vårt årsmötet.
Ändringar av styrelsemedlemmar, 2 av våra tidigare styrelsemedlemmar Karin sognevik och Elisabeth har bett att avgå. Vi i styrelsen och föreningensmedlemmar tackar för Karins och Elisabeths stora engagemang och arbete under den gångna tid och vet att vi kommer att få hjälp av dem i framtiden trotts avgången från styrelsen med andra uppgifter inom föreningen.
Mötet beslutade på årsmötet att Kristina Roberto och Sofia Lunqvist kommer att kliva in på deras positioner istället. Vi välkomnar dem hjärtligt och ser fram emot ett gott samarbete. 
Med vänliga hälsningar
 
Mona Hjortzberg
Ordförande
0736562025