Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Nätverksträffen 2011 för kvinnor inom räddningetjänsten

På Clarion Hotell, Uppsala, den 12-13 oktober 2011 träffades 73 tjejer från hela Sverige, 69 som arbetar heltid som brandmän i operativ tjänst och 3 ribare (räddningsmän i beredskap) med på träffen var även representanter från HkBm, MSB och olika föreläsare. Ansvariga för träffen var Uppsala brandförsvar i samarbete med föreningen Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten.
Det var jätte kul att så många kunde ansluta till träffen.
Vi vill tacka de deltagare som kom och deltog, våra gästföreläsare och sist men inte minst ett stort tack Uppsala Räddningtjänst, MSB, HkBm och alla våra sponsorer som gjort så träffen var möjlig. TACK!!
Snart kommer en sammanställning om träffen ut på hemsidan med mer information vad som togs upp under dessa dagar.
Har ni frågor krig dessa dagar eller angående årsmötet kontakta ordforande@kirtj.se
Med vänliga Hälsningar
Mona Hjortzberg ordförande