Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Nätverksträffen 2012 kvinnor inom räddningstjänsten

Nästa nätverksträff 2012 för kvinnor inom räddningstjänsten kommer att vara i Sörmlandskustens räddningstjänst och Nyköping.
Träffen kommer att vara på hösten 2012 mer information om datum, övrig information och anmälan kommer att finnas på vår hemsida.
Har ni frågor om dessa dagar kontakta ordforande@kirtj.se
Med Vänliga Hälsningar
Mona Hjortzberg
Ordförande
0736562025