Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Tackbrev och utvärdering från Uppsala

Ett stort TACK!
Till alla deltagare på nätverksträffen för att ni bidrog till två väldigt trevliga och givande
dagar i Uppsala. Vi som arrangörer är mycket nöjda med dessa dagar och är väldigt
tacksamma för att ni ville komma och göra träffen möjlig.
Efter sammanställningen av utvärderingarna kan vi konstatera detta om 2011-års
nätverksträff:
Emma Lillskogens föreläsning om jämställdhetsarbete inom kommunen och härskartekniker
var intressant, engagerande, stimulerande med små diskussionsgrupper och tänkvärda ord att
ha med sig i vardagen. Några ansåg att detta ämne är uttjatat och behandlade saker vi redan
vet samt att föreläsningen upplevdes lite snurrig och stressig mot slutet.
Jonas Coltings föreläsning om hälsa som det livslånga projektet upplevdes som inspirerande,
lärorikt, proffsigt, roligt, motiverande och den gav bra tips. Kanske var Jonas lite väl
ivrig med att nå ut med sitt budskap då en del tyckte att han pratade för fort och att
informationsflödet var för högt för den utsatta tiden. Löpaktiviteten uppskattades av många
då det var skönt att få komma ut och röra på sig i friska luften och det fanns många knep att ta
med sig hem och träna på. Dock var det lite mörkt där vi sprang och fötterna blev kalla samt
att gruppen var en aningen stor för att bara ledas av en person.
Fredrik Strängs föreläsning om att bestiga sina egna berg verkar ha hänfört många
av deltagarna då kommentarer som bäst, underbar, galet rolig och 5 plus framkom av
utvärderingen. Fredrik hade även inlevelse och var medryckande i sin föreläsning. Dock
tyckte några att hans föreläsning var lite för insnöad (!) på hans egna prestationer och lite för
långt.
Minimässan var en ny aktivitet för nätverksträffen och verkar vara ett roligt inslag som många
uppskattade. Den måste dock utvecklas och finslipas för att kunna ge både deltagare och
företag bästa möjliga utbyte om den ska fortsätta leva vidare på kommande träffar.
Övergripande kan man utläsa att vi som värdar skötte oss bra och större andelen ansåg att vi
haft ett trevligt bemötande, varit informativa samt att vi hela tiden funnits på plats och varit
välorganiserade. Bra variation och sammansättning i programschemat framkom också. Det
som ansågs mindre bra under träffen var att det fanns för lite tid, dels till eget mingel men
även till uppstyrda diskussioner. Vissa ville ha nyttigare mellanmål och andra mer godis och
några andra ville ha större portioner av maten. Önskemål om presentation av alla deltagare
kom upp som förslag samt att externa deltagare skall presenteras. Överlag verkar dock alla
nöjda och glada efter dagarna i Uppsala.
Välkomna åter till Uppsala!
Hälsningar
Kristina och Johanna