Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Nätverksträff Kvinnor inom Räddningstjänsten oktober 2012
Årets nätverksträff arrangerades av Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten tillsammans med Sörmlandskustens räddningstjänst i Nyköping. Över 70 brandmän var på plats och deltog i årsmöte, konferens, workshop och minimässa.
Konferensen inleddes på Blommenhofs hotell med lunch. Därefter hälsade tf räddningschef Ulf Jämtäng alla välkomna och berättade kort om Sörmlandskustens räddningstjänst som bedriver säkerhets- och trygghetsarbete i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta.
Vice ordförande i KIR, Malin Holm, presenterade innehållet av konferensens två dagar. Styrelsen i Kvinnor inom räddningstjänsten (KIR) höll en presentation av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och vad som hänt under året:
• nätverksträff i Frankfurt 2011
• möte med regeringen ang motioner till riksdagen.
• deltog i utbildningen vid Räddningsskolan Sandö våren 2012
• deltog i konferensen Brand 2012 Uppsala
• höll flertalet föreläsningar över hela landet

Vad är på gång?
Just nu arbetar KIR aktivt med att kvinnor som är räddningspersonal i beredskap (RiB), skall bli mer aktiva i nätverket. Deras spetskompetens behövs för att KiR ska kunna arbeta mer aktivt med frågor som är specifika för kvinnor inom RiB. Mer information hittar du på KIRs webbplats.

Årsmöte för föreningen Kvinnor inom räddningstjänsten
Delar av styrelsen för KiR valdes för 2012:
• vice ordförande Malin Holm, 2 år
• sekreterare Sofia Lundkvist, 2 år
• ledamot Kristina Roberto, 2 år
• ledamot Maria Magnusson, 1 år
• suppleant Therese Mechlenburg, 1 år
• revisor Birgitta Ahlzén, 2 år
Övriga punkter klubbades igenom utan kommentarer.

Heltidsanställda kvinnliga brandmän – HkBM
Ansvarsområden presenterades:
• Mona Hjortzberg – utvecklingsfrågor/utbildning och fysiska förmågan
• Malin Holm – teknik och metodutveckling
• Sofia Lundqvist – utvecklingsfrågor/utbildning och fysiska förmågan
• Caroline Åberg – graviditet/lagar
• Owe Halvors – kommunals ombudsman, samordnare
Mona Hjortzberg presenterade arbetet som HkBm (en arbetsgrupp inom fackförbundet Kommunal) gör. Bland annat arbetar de för bättre arbetsvillkor för kvinnliga brandmän genom att belysa arbetsmiljön samt göra arbetsgivare beredda på att ta emot kvinnliga medarbetare (som lokaler, kläder/utrustning och handlingsplan för gravida och ammande finns). Se gärna webbplatserna för KIR och HkBM.
HkBm fungerar som en referensgrupp för nyrekryteringstesterna, utrustning, lokaler samt jämställdhetsutbildningar/frågor. Fler uppdrag:
• samarbetar med berörda myndigheter, regeringen, MSB, arbetsmiljöverket samt internationella nätverk.
• engagerar sig aktivt i olika forum för att förmedla budskap och därmed förbättra förutsättningar för heltidsanställda kvinnliga brandmän.
• föreläser om jämställdhet och presenterar lösningar på dagens problem på räddningstjänster i landet .
• driver aktivt frågan om mötesplats för det kvinnliga nätverket.
• fungerar som bollplank för medlemmar vid eventuella funderingar eller problem.

Statistik
I skrivande stund är antalet anställda heltidsanställda kvinnliga brandmän i Sverige 2012 2.4 procent , eller 140 heltidsanställda. Det finns dessutom 454 räddningsmän i beredskap (rib:are) som är kvinnor.

Handlingsplan vid graviditet
Revidering av handlingsplan är på gång för ”före, under och efter graviditet” finns på www.kirtj.se Har du synpunkter på förändringar, kontakta Caroline Åberg. Har du en färdiga handlingsplan som du vill dela med dig av, maila ordforande@kirtj.se

Fys
Efter några timmars konferens och fika var det dags för träning. Följande träningsformer erbjöds:
• Nordic Military Training
• Crossfit
• Yoga
Trötta, glada och nyduschade deltoga alla sen i gruppdiskussioner på temat ”det bästa och det värsta du har varit med om i jobbet”. Därefter följde middag på hotellet.

Workshop torsdag 11 oktober
Torsdagen ägnades åt workshops, minimässa och föreläsningar. Utställare var Interspiro, Dewa, MSA, Brissman, Holmatro, Svensk dyk och brand Brage/Procurator och Scott. FIP-bilen från Nävekvarn förevisades och flera föreläsningar hölls. Teman var ”En brandstation för alla” (MSB). ”Restvärde” (Brandskyddsföreningen)Friska brandmän och suicid.
Röster från konferensen
– Det är inte bara kul och roligt att träffa alla, utan också väldigt nyttigt att möta människor som jobbar med samma saker, och som har samma frågor som vi. Vi ser fram emot nästa år redan nu! säger Tiina och Anna, brandmän vid Räddningstjänsten Storgöteborg.
– Det är så givande att ta del av allt det fantastiska som alla tjejer berättar samtidigt som det är skrämmande hur förtvivlat det fortfarande är, till exempel på klädfronten, på en del ställen, säger Catharina. Hon och Jessica är brandmän vid brandkåren Attunda (som har uppdraget att arrangera nästa års konferens).

Jan (till höger) kom från Svensk dyk och brand medan Oddvar och Thomas (till höger) representerade Procurator på minimässan/workshopen. Alla tre upplevde att det var en positiv och givande mässa i annorlunda format där det framförallt gavs tid till diskussion, frågor och att prova larmställ, kläder och dräkter. Frågor om storlek var i fokus.
Fler bilder
Vill du se fler bilder? På Sörmlandskustens räddningstjänsts Facebooksida finns bilder som publicerades löpande från konferensen.
Kontakt

KiR
Orförande
Mona Hjortzberg
ordforande@kirtj.se
Vice ordförande
Malin Holm
malin.holm@nykoping.se

Relaterad information
• Föreningen Kvinnor inom Räddningstjänsten
• Heltidsanställda kvinnliga brandmän (Kommunal)
• Sörmlandskustens räddningstjänst

(Här finns en länk till PDF för utskrifter)