Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2013september

september 2013

cropped-cropped-logo_kvinnorinomraddningstjansten-e1365497249999.png
När: den 7 Oktober 2013 kl 15.15
Var: på nätverksträffen i Knivsta, Nova Park hotel.
Föredragslistan för mötet se nedan.
Frågor eller övriga frågor som ska tas upp på mötet kontakta Mona per telefon 0736562025 eller maila ordforande@kirtj.se senast den 4 oktober.
OBS! Glöm inte att betala in årsavgiften på 200:- till bankgiro 724-1441  även ni som tyvärr inte kan medverka på nätverksträffen.
Välkomna!
Kallelse till årsmöte för föreningen Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten 7 oktober 2013 Nova Park hotel, Knivsta.
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt
§ 6 Fastställande av föredragningslista
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
§ 11 Fastställande av stadgar
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande           verksamhetsåret
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år
§ 17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötets avslutande

Skadeplats
Konferensen Skadeplats ska stärka diskussionen och debatten kring det skadeavhjälpande arbetet. Ny kunskap och delade erfarenheter gör det möjligt att utveckla nya tekniker och arbetsmetoder.
Maria Magnusson från KIR styrelsen och HkBm kommer att deltaga dessa dagar med representanter bla från Kommunal Joakim Ekholm och och givetvis kommer våra sponsorer också vara på plats.
Skadeplats 2013 belyser och diskuterar olika aktiviteter inom skadeplatsarbetet som räddningstjänsten utövar vid räddningsinsats. Årets konferens tar fokus på ett antal olika ämnesområden med beröring till skadeplatsarbete. Ämnesområdena presenteras genom teoretiska föreläsningar och praktiska förevisningar med en tydlig pedagogisk koppling.
Första dagen är förlagd till Karlstad Congress Culture Centre (CCC) invid Klarälven. Där genomförs föreläsningar i stora konferenslokalen på förmiddagen och praktiska förevisningar under eftermiddagen. Under tiden finns det möjlighet att diskutera med branschutställare och på kvällen intar vi en gemensam buffé och diskuterar dagens upplevelser.
Andra dagen finns det också möjlighet att träffa branschutställarna på räddningstjänsten Karlstadsregionens övningsfält för att där prova på, diskutera och ta del av ny utrustning. Det planeras ett antal förevisningar utifrån de ämnesområden som framförts och även i år erbjuder de deltagaren möjlighet att gå på olika workshops på övningsfältet.
Ta del av programmet här (pdf).

CTIF bildades för mer än 100 år sedan i Paris, år 1900 och fick därför ett franskt namn, Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu.
Huvudsyftet var och är ”Exchange of knowledge”, utbyte av kunskap. Idag kallas man kort och gott CTIF -International association of fire and rescue service .
Varje land har en nationell kommitté. I den svenska CTIF-kommittén ingår den person som representerar respektive kommitté internationellt, samt ett antal nyckelpersoner som kommer från olika organisationer med koppling till räddningstjänst.
Ordförande i Svenska CTIF är Tore Eriksson, MSB, vice ordförande är Kristian Hansson, Föreningen Sveriges Brandbefäl och sekreterare är Tommy Arvidsson, Brandskyddsföreningen, Mona Hjortzberg ordförande i KIR, Lena Brunzell, MSB, m.fl.
Våra Svenska representanter som sitter med i CTIF -International association of fire and rescue service är Tore Eriksson, MSB, som vice ordförande. Mona Hjortzberg, KIR och Lena Brunzell, MSB, i arbetsgruppen ”Woman in Fire and Rescue Services”.
Arbetet bedrivs i nio kommittéer och två arbetsgrupper:

 • Fire & Rescue on Airports, Brand & Räddning på flygplatser
 • Fire Prevention, Brandförebyggande
 • Hazardous materials, Farliga ämnen
 • History, Historia, museum och documentation
 • Youth Fire Brigades, Ungdomsbrandkårer
 • European Union, Europeiska Kommissionen
 • Rescue, Health Service, Räddningstjänstens hälsovård
 • Forest Fires, Skogsbrand
 • Fire Fighters Competitions, Brandkårstävlingar

Arbetsgrupper för:

 • Frivilliga brandmän
 • Regional arbetsgrupp för Donauländerna
 • Woman in Fire and Rescue Services

Läs mer om CTIF Sweden här
.

DSC_0122
Annika MSB Konferencier
Vilka metoder fungerar? Hur hanterar vi motståndet? Och hur vet vi att den service vi ger är jämställd? Några frågor som lyftes fram på seminariumet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstads universitet och Sveriges Kommuner och Landsting bjöd in politiker, myndigheter, räddningstjänsten och fackförbunden för att delta och medverka.
Tillställningen hölls på Globen arena den 17-18 september. Det var 200 deltagare från hela landet som bestod av personer från MSB, SKL, politiker från olika kommuner och direktioner. Jämställdhetsfrågan har växt under dessa år och inbjudan till seminariet har gått ut till alla räddningtjänster. Det blev brandchefer, brandmän och representander från 40 st räddningstjänster på plats. – Det stora intresset känns helt fantastisk säger Lena Brunzell MSB som var med och arrangerade seminariumet.
Lukas
Lukas svärd fick börja seminariumet med att berätta hans erfarenhet under sina år som brandman. Han föddes som en flicka och han har fått anpassa sin arbetsdag för att ingen skulle upptäcka det.
Viggo
Viggo Lundberg förläste om ”jämställd brandkår är livsfarligt” Om högerextremismens intresse för räddningstjänsten.
Från Kir styrelse var Malin Holm vice ordförande medverka i en av workshops ”starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten” och Mona Hjortzberg ordförande medverkade i den avslutande paneldebatt om ”hur går vi vidare”. – Det är viktigt att det var så många från räddningstjänsten som kom till seminariumet så vi kan komma vidare i detta arbete som är otroligt viktigt säger Mona.
Mona fortsätter: – Vi i KIR och HkBm vill att räddningstjänsterna,politikerna och myndigheterna tar med sig diskussionerna och fortsätter att jobba vidare i dessa frågor. För att det är vi som kan göra skillnaden, ni och vi tillsammans.

Räddningstjänsten ska bli mer jämställd. Vilka metoder fungerar? Hur hanterar vi motståndet? Och hur vet vi att den service vi ger är jämställd? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstads universitet och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ett utvecklingsseminarium om möjligheter och motstånd. Workshops, föreläsare och paneldebatter är lite ur programmet.
Inbjudan till seminariet har gått ut till alla räddningtjänster och är nu fullbokad. Från HkBm och KIRs styrelse kommer Malin Holm vice ordförande medverka i en av workshops ”starka viljor, tydlig inriktning och
företagsanda i räddningstjänsten” och Mona Hjortzberg ordförande kommer att medverka i den avslutande paneldebatt om ”hur går vi vidare”. Många av de som arbetar för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten kommer att vara på plats.
Mer information om programet Utvecklingsseminarium