Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2013

december 2013

Owe Halvors, ombudsman KommunalText och bild Annika LindgvistDen 20 november bjöd MSB:s mångfaldsutvecklare i Småland och Skåne in sina kontaktpersoner till en gemensam träff i Växjö. Två av talarna var Ove Halvors, ombudsman på Kommunal, och Peter Bergh, ordförande i Brandmännens Riksförbund, BRF. Ibland krockar förändringsarbetet med

MSB:s handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet antogs 2009. Nu har programmet reviderats och uppdaterats under 2012 och det gäller fram till och med 2014. Redan 1997 fick dåvarande Räddningsverket i sitt regleringsbrev uppdraget att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för

I senaste tv-programmet hjälper Arga snickaren en familj att sanera sitt hus efter en brand. – Det här är det värsta jag varit med om, säger Anders Öfvergård, känd som Arga snickaren. I slutet av programmet hänvisar han till Brandskyddsföreningens hemsida där man kan få tips på

Välkommen på en spännande utbildning tillsammans med räddningstjänsten! Vi vill gärna ha personer med olika erfarenheter på våra utbildningar och bjuder därför in andra organisationer att delta. Utbildningen genomförs tillsammans med deltagare från Brandkåren Attunda, Räddningtjänsten i Norrtälje och Södertörns brandförsvarsförbund. Utbildningsinnehåll Vi arbetar med frågan om hur

Påminnelse 2013-10-01 skickade HkBm/KIR ut en webbenkät till alla operativa kvinnor inom räddningstjänsten i Svergie. Webbenkäten omfattar anonym undersökninng kring arbetsmiljön i räddningstjänsten. Syftet med enkätundersökningen och resultatet ska forma ett grundunderlag. Underlaget ska sedan kunna användas och utifrån resultatet ska vi också få en möjlighet att arbeta