Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Konferensen Skadeplats Karlstad den 25-26 september 2013

Skadeplats
Konferensen Skadeplats ska stärka diskussionen och debatten kring det skadeavhjälpande arbetet. Ny kunskap och delade erfarenheter gör det möjligt att utveckla nya tekniker och arbetsmetoder.
Maria Magnusson från KIR styrelsen och HkBm kommer att deltaga dessa dagar med representanter bla från Kommunal Joakim Ekholm och och givetvis kommer våra sponsorer också vara på plats.
Skadeplats 2013 belyser och diskuterar olika aktiviteter inom skadeplatsarbetet som räddningstjänsten utövar vid räddningsinsats. Årets konferens tar fokus på ett antal olika ämnesområden med beröring till skadeplatsarbete. Ämnesområdena presenteras genom teoretiska föreläsningar och praktiska förevisningar med en tydlig pedagogisk koppling.
Första dagen är förlagd till Karlstad Congress Culture Centre (CCC) invid Klarälven. Där genomförs föreläsningar i stora konferenslokalen på förmiddagen och praktiska förevisningar under eftermiddagen. Under tiden finns det möjlighet att diskutera med branschutställare och på kvällen intar vi en gemensam buffé och diskuterar dagens upplevelser.
Andra dagen finns det också möjlighet att träffa branschutställarna på räddningstjänsten Karlstadsregionens övningsfält för att där prova på, diskutera och ta del av ny utrustning. Det planeras ett antal förevisningar utifrån de ämnesområden som framförts och även i år erbjuder de deltagaren möjlighet att gå på olika workshops på övningsfältet.
Ta del av programmet här (pdf).