Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Svenska CTIF:s årsmöte hos MSB i Karlstad den 24 september

CTIF bildades för mer än 100 år sedan i Paris, år 1900 och fick därför ett franskt namn, Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu.
Huvudsyftet var och är ”Exchange of knowledge”, utbyte av kunskap. Idag kallas man kort och gott CTIF -International association of fire and rescue service .
Varje land har en nationell kommitté. I den svenska CTIF-kommittén ingår den person som representerar respektive kommitté internationellt, samt ett antal nyckelpersoner som kommer från olika organisationer med koppling till räddningstjänst.
Ordförande i Svenska CTIF är Tore Eriksson, MSB, vice ordförande är Kristian Hansson, Föreningen Sveriges Brandbefäl och sekreterare är Tommy Arvidsson, Brandskyddsföreningen, Mona Hjortzberg ordförande i KIR, Lena Brunzell, MSB, m.fl.
Våra Svenska representanter som sitter med i CTIF -International association of fire and rescue service är Tore Eriksson, MSB, som vice ordförande. Mona Hjortzberg, KIR och Lena Brunzell, MSB, i arbetsgruppen ”Woman in Fire and Rescue Services”.
Arbetet bedrivs i nio kommittéer och två arbetsgrupper:

 • Fire & Rescue on Airports, Brand & Räddning på flygplatser
 • Fire Prevention, Brandförebyggande
 • Hazardous materials, Farliga ämnen
 • History, Historia, museum och documentation
 • Youth Fire Brigades, Ungdomsbrandkårer
 • European Union, Europeiska Kommissionen
 • Rescue, Health Service, Räddningstjänstens hälsovård
 • Forest Fires, Skogsbrand
 • Fire Fighters Competitions, Brandkårstävlingar

Arbetsgrupper för:

 • Frivilliga brandmän
 • Regional arbetsgrupp för Donauländerna
 • Woman in Fire and Rescue Services

Läs mer om CTIF Sweden här
.