Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Räddningstjänst för alla, utvecklingsseminarium 17-18 sep Globen

Räddningstjänsten ska bli mer jämställd. Vilka metoder fungerar? Hur hanterar vi motståndet? Och hur vet vi att den service vi ger är jämställd? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstads universitet och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ett utvecklingsseminarium om möjligheter och motstånd. Workshops, föreläsare och paneldebatter är lite ur programmet.
Inbjudan till seminariet har gått ut till alla räddningtjänster och är nu fullbokad. Från HkBm och KIRs styrelse kommer Malin Holm vice ordförande medverka i en av workshops ”starka viljor, tydlig inriktning och
företagsanda i räddningstjänsten” och Mona Hjortzberg ordförande kommer att medverka i den avslutande paneldebatt om ”hur går vi vidare”. Många av de som arbetar för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten kommer att vara på plats.
Mer information om programet Utvecklingsseminarium