Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"CTIF"

CTIFEtikett

Idag samlades CTIF kommissionen för Women in fire and recuse services.

Frågorna på dagens möte handlade  bland annat om handlingsplaner innan under och efter graviditet. Vi kan se att arbete kring dessa frågor går framåt, sedan 2018 har fler länder tagit fram handlingsplaner och policy för sina räddningstjänster i världen.

Norden och Europa ligger i framkant med lagar kring hur man ska hantera arbetsmiljön kring graviditet. I vissa länder är det tillåtet att arbeta fast man är gravid. I Sverige finns det en arbetsmiljölag och förordningar som hänvisar att från dag ett får man inte genomföra vissa arbetsuppgifter på utryckning/ larm tex rökdykning.

Mötet fortgick med frågor kring kläder och utrustning, där ser man att det finns även här en variation hos länderna kring hur långt man kommit med samarbetet mellan producenterna och arbetsgivaren som tillverkar station kläder och skyddskläder. I Sverige har man kommit en bit på väg jämfört med andra länder. KIRtj har under många år haft en bra dialog med våra samarbetspartner i räddningstjänsten i Sveriges och kommit fram till olika förslag.

Har du en en räddningstjänst som tagit fram/köpt bra kläder för era gravida kvinnor inom räddningstjänsten, mejla och berätta för oss, ni får gärna skicka med bilder också. Mejladressen styrelsen@kirtj.se 

Vi kommer att fortsätta att rapportera vad som händer framöver på de internationella mötena så håll er uppdaterade. Vill ni läsa mer om arbetet inom CTIF Commission Women in fire and rescue services se mer på www.ctif.org  Här kan ni läsa sammanställning från enkäter som togs fram 2018 i en rapport, frågorna kring graviditet, föräldraskap och pension. Läs gärna den 2018 Rapport CTIF Women in Fire and Recue Services F

Internationella Räddningstjänstens internationella organisation CTIF, International Association of Fire and Rescue Services, årliga seminarie var ett webinarie. KIRtj deltog såväl som representanter från 40 olika länder. Årets webinarie handlade om utmaningar för räddningstjänsten i covid-19-pandemin.

Ni kan även följa med oss på Kvinnor inom räddningstjänstens youtub kanal här kan du se och höra om dagens internationella möte på KIRtj youtub kanal här

Läs mer om CTIF  International Association of Fire and Rescue Services här 

12105911_1046357075404538_6738887306774950086_nfoto Mona Hjortzberg

Tack alla för 2 jättebra dagar. Det är ni medlemmar och styrelseledamoter i KIRtj som gör det möjligt att vi finns och tusen tack för ert förtroende att jag får leda föreningen vidare.
och tack till våra samarbetspartner som var med på plats 🙂
Med vänliga hälsningar Ordförande Mona Hjortzberg
12074590_1046357288737850_7069487742076437015_n

12122794_1046357252071187_7383834349166456259_n12115595_1046357208737858_2923631551850831130_n
Foto Mona Hjortzberg

 
 

WP_20140110_033 Foto: Hannu Olamo
Fotografering av deltagarna på  CTIF möte i Helsingfors. Plats: från Helsingfors nyöppnade brandkårsmuseet som har invigning denna vecka, Lycka till!

CTIF har haft sin Nordiska möte 2014 i Helsingfors den 9-10 januari, Finland med Hannu Olamo välkomnade de nordiska länderna och representanter från Danmark, Norge och Sverige som deltog.
På mötet togs aktuella ärenden upp som presenterades av deltagarnas ländernas olika organisationer och myndigheter.
Strukturarbetet och förebyggandesstrategi för räddningtsjänsten för framtiden
Brandkårs ungdomsverksamheten
Frivillliga brandmän
CTIF internationella mål för 2014
Kvinnliga brandmän i Sverige- Hur ser det ut i Norden?
Ordförande från KIR och HkBm Mona Hjortzberg var där och presenterade KIRs organisation och hur det har sett ut i från början till idag.
IMG_0135
– Det har varit 2 mycket givande dagar med bra diskussioner, man har ännu en gång lyft fråga kring arbetsmiljön hos brandmännen och individen inom räddningtjänsten och inte minst för kvinnorna. Hur kan vi skapa en bättre arbetsmiljö som gör det bättre för alla och på lika villkor?

20130716_110149 20130716_110413
Ordförande rapporterar från Mullhouse.Frankrike
I Juli 2013 hölls CTIF sitt 4:e möte för arbetsgruppen “Woman in Fire and Rescue Services” i Mullhouse, Mona Hjortzberg från KIR/HkBm och Lena Brunzell från MSB representerade Sverige.
Tatian Eremina ordförande i gruppen välkomnade alla deltagare till mötet som kom från olika delar av världen. Representanter från bla Österike, Ryssland, Frankrike och Finland var där.
En av frågorna som togs upp från förgående mötet i Belgrad i april var att se över arbetsuppgifter som skulle driva arbetsgruppen ”Woman in Fire and Rescue Service vidare i utvecklingen.
Sverige hade som uppgift att sammanställa ett underlag med frågor som berör kvinnor inom räddningstjänsten, dess historia från deras första kvinna i räddningstjänsten till statistik som berör deras arbetsuppgifter och arbetsmiljö i olika frågeställningar. Lena redovisade detta förslag på underlag.
Mona redogjorde Sveriges utveckling för kvinnor inom räddningstjänsten där hon redovisade fakta historiken med statistik på antal kvinnor inom räddningstjänsten och dess utveckling till idag. Redovisningen omfattade frågor som man arbetat med från dag ett när ”Q8 projektet ” startade och de första kvinnliga brandmännen som anställdes tills idag.
Frågorna som lokaler, kläder, attityder, graviditet, är några som lyftes upp. HkBms (arbetsgrupp inom Kommunal) arbete med Riksdag, Regering och myndigheter som berört dessa områden med resultat av lagförändringar till sammanställda handlingsplaner och nätverksträffar. Mer som redovisades var utvecklingen med vår ideella förening KIR.
KIR som driver vidare våra nätverksträffar och sammanställa fakta på vår hemsida, vars syfte är att nå ut information till alla, från arbetsgivare till privatpersoner och inte minst den viktiga roll som vi har att visa oss som förebilder för framtidens brandmän, kvinnor som män.
Österikes uppgift var att skapa en hemsida, Pamela presenterade ett förslag hur det kunde se ut och ska vara klar för kommande möte. Finlands representant fick som uppgift att för kommande möte ha skickat ut underlaget från Sverige i en form av en enkät där alla länder inom CTIF skulle besvara.
Syftet med mötena är att i likhet med CTIF:s uppdrag, ska arbetsgruppen arbeta med att sprida erfarenheter och dra lärdom av varandra.
Nästa möte kommer att hållas på våren 2014 i Finland.

DSCF7603
Ordförande rapporterar från Belgrad.
I april 2013 hölls CTIF sitt tredje möte för arbetsgruppen ”Woman in Fire and Rescue Services” i Belgrad, Mona Hjortzberg från KIR/HkBm och Lena Brunzell från MSB representerade Sverige.
Tatian Eremina ordförande i gruppen välkomnade alla deltagare till mötet som kom från olika delar av världen. Det var tre händelserika dagar, fakta från respektive land presenterades för att inte minst få helhetsomfattning om hur organisationerna och räddningstjänsterna såg ut i länderna runt om i världen. Frågor om antal, arbetsuppgifter och hur vi kan öka antalet kvinnor in räddningstjänsten var några frågor som togs upp.
Representanter från bla Japan, Österike, Ryssland, Frankrike och Serbien var där. Syftet med mötena är att i likhet med CTIF:s uppdrag, ska arbetsgruppen arbeta med att sprida erfarenheter och dra lärdom av varandra. Delad erfarenheter ger större framgång och tillsammans kan vi samla ihop kunskaperna och nå fortare våra mål.
Nästa möte kommer att hållas i juli 2013 i Frankrike.
Fakta om CTIF
Den internationella brandförsvarsorganisationen CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) har omkring 40 medlemsländer. Sverige är medlem och det svenska engagemanget kanaliseras genom den svenska CTIF-kommittén. CTIF arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom området brand och räddning. Syftet är att främja, underlätta och utveckla internationellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete på främst operativ räddningstjänst, samt etablera och underhålla vänliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete.
CTIF bildades för mer än 100 år sedan i Paris, år 1900 och fick därför ett franskt namn, Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu.
Huvudsyftet var och är ”Exchange of knowledge”, utbyte av kunskap. Idag kallas man kort och gott CTIF -International association of fire and rescue service.
Arbetet bedrivs i nio kommittéer och två arbetsgrupper.
Läs mer om CTIFhär