Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2021april

april 2021

Idag samlades CTIF kommissionen för Women in fire and recuse services.

Frågorna på dagens möte handlade  bland annat om handlingsplaner innan under och efter graviditet. Vi kan se att arbete kring dessa frågor går framåt, sedan 2018 har fler länder tagit fram handlingsplaner och policy för sina räddningstjänster i världen.

Norden och Europa ligger i framkant med lagar kring hur man ska hantera arbetsmiljön kring graviditet. I vissa länder är det tillåtet att arbeta fast man är gravid. I Sverige finns det en arbetsmiljölag och förordningar som hänvisar att från dag ett får man inte genomföra vissa arbetsuppgifter på utryckning/ larm tex rökdykning.

Mötet fortgick med frågor kring kläder och utrustning, där ser man att det finns även här en variation hos länderna kring hur långt man kommit med samarbetet mellan producenterna och arbetsgivaren som tillverkar station kläder och skyddskläder. I Sverige har man kommit en bit på väg jämfört med andra länder. KIRtj har under många år haft en bra dialog med våra samarbetspartner i räddningstjänsten i Sveriges och kommit fram till olika förslag.

Har du en en räddningstjänst som tagit fram/köpt bra kläder för era gravida kvinnor inom räddningstjänsten, mejla och berätta för oss, ni får gärna skicka med bilder också. Mejladressen styrelsen@kirtj.se 

Vi kommer att fortsätta att rapportera vad som händer framöver på de internationella mötena så håll er uppdaterade. Vill ni läsa mer om arbetet inom CTIF Commission Women in fire and rescue services se mer på www.ctif.org  Här kan ni läsa sammanställning från enkäter som togs fram 2018 i en rapport, frågorna kring graviditet, föräldraskap och pension. Läs gärna den 2018 Rapport CTIF Women in Fire and Recue Services F

 

Nu är det mindre än en månad kvar innan Brandkonferensen 2021 slår upp sina digitala dörrar. Två dagar fyllda med intressanta och aktuella föreläsningar.

  • Mikael Damberg, Inrikesminister, Regeringskansliet – ”Förändrat omvärldsläge – hur påverkar det räddningstjänsten?”
  • Elaine Eksvärd, retoriker och författare – ”Rått men hjärtligt” – en räddningstjänst för alla? Så går vi vidare.
  • Per Delhage, MSB, ELS projekt­medlemmar, ELS regionala ledningsutvecklare – Utveckling av kommunal räddningstjänstledning – samtal om föreskrifter, ELS och implementering

Läs mer i programmet här

Internationella Räddningstjänstens internationella organisation CTIF, International Association of Fire and Rescue Services, årliga seminarie var ett webinarie. KIRtj deltog såväl som representanter från 40 olika länder. Årets webinarie handlade om utmaningar för räddningstjänsten i covid-19-pandemin.

Ni kan även följa med oss på Kvinnor inom räddningstjänstens youtub kanal här kan du se och höra om dagens internationella möte på KIRtj youtub kanal här

Läs mer om CTIF  International Association of Fire and Rescue Services här 

Jämställdhetsarbetet går vidare av framtagande för handlingsplan jämställdhets och mångfald 2021-2025.  KIRtj har varit delaktiga i MSBs framtagande och på workshopen 21 april 2021 deltog ett tjugotal representanter från räddningstjänster i Sverige. Flertalet har varit delaktiga tidigare och dagens syfte var att kommentera upplägget av handlingsplanen samt innehållet.

läsa mer här Minnesanteckningar Workshop MSB handlingsplan jämställdhet 2021

 

 

Hur kan en organisation utvecklas till att bli mer jämställd? Ett vanligt svar
på den frågan är att vi alla måste öka vår medvetenhet och kunskap om
de strukturer, kulturer och rutiner med mera som orsakar orättvisa maktförhållanden. Först då kan förändringar bli möjliga. Kvinnor inom räddningstjänsten har under många år varit med och samverkat inom olika projekt, ett har nu blivit en byggnorm.
På många brandstationer i Sverige sker en omfördelning av kvinnor och män. Detta innebär behov av nya omklädningsrum.
På några håll i landet har det byggts gemensamma omklädningsrum. Lösningen innebär ett enda omklädningsrum för alla, oavsett könstillhörighet. Personalen har egna, traditionella, skåp i ett omklädningsrum. Duschar gör personalen enskilt i varje dusch-bås. beskriver erfarenheter av ett gemensamt omklädningsrum på brandstationer. Rapporten är baserad på intervjuer med personal och på en litteraturgenomgång.
Inom rapportens ramar har inga nackdelar med gemensamt omklädningsrum framkommit. Att bygga ett gemensamt omklädningsrum bidrar till att lösa de utmaningar, som är identifierade på landets brandstationer.
Läs rapporten  Lägesrapport Gemensamma omklädningsrum.
Konceptet Social byggnorm, med brandstationer som exempel, är resultatet av
ett innovations- och samverkansprojekt mellan Södertörns brandförsvarsförbund, Carlstedt Arkitekter och Högskolan i Halmstad under 2017–2018.
Utifrån ett normkritiskt perspektiv syftade projektet till att undersöka, utmana
och förändra den fysiska miljön på brandstationer. Tillsammans har forskare
(med både design- och samhällsvetenskaplig bakgrund), brandmän,
arkitekter och arkitektstudenter arbetat fram idén och exempel genom bland
annat intervjuer, observationer, tidigare forskning, workshops, prototyper och
tester. Arkitekter och forskare utanför projektgruppen, representanter från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nätverket för kvinnor inom
räddningstjänsten, fackförbundet Kommunal samt kommunala fastighetskontor
har gett värdefulla synpunkter under utvecklingen av materialet. Projektet
finansierades av Vinnova.
Läs mer om Social Byggnorm
Arbetet internationellt går vidare i denna fråga våra representanter för KIRtj har redovisat Sveriges arbete inom detta läs mer på CTIF hemsida här