Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"Kommunal"

KommunalEtikett

Deltidsbrandmännen har fått nytt kollektivavtal för räddningstjänst i beredskap. SKL och Sobona har slutit avtal med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund, BRF. Avtalet berör cirka 10 000 deltidsanställda beredskapsbrandmän.

Det nya avtalet omfattar

Höjda och nya ersättningar i det nya avtalet (Räddningstjänst i beredskap, RiB 19):
● Beredskapsersättningen höjs med 2,3 procent, dvs det märke som industriavtalet satt för löneökningar på svensk arbetsmarknad.
● Den extra ersättningen som betalas ut under sommaren höjs från 35 till 40 procent av beredskapsersättningen per timme.
● Det införs ett tillägg med 30 procent av beredskapsersättningen per timme när arbetstagare tar på sig extra beredskap med kort varsel, t ex hoppar in för sjuk kollega.
● Ersättningen vid larm höjs under den första timmen från 175 till 180 procent av timlönen från och med 1 november 2020.
● Det införs en förhöjd larmersättning med 155 procent av timlönen när arbetspasset överstiger 8 timmar. Denna ersättning höjs ytterligare den 1 november 2020, från 155 till 180 procent.
● Ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i RiB-anställningen betalas ut i ytterligare 60 dagar, totalt 180 dagar.
● Arbetstagaren får ersättning för tidsåtgången i samband med fysiska tester.

Källa: SKL/Sobona

foto-paul-madej-tt-brand-jpg

 
Foto: Paul Madej / TT

”Låt lärare vara lärare, sjuksköterskor vara sjuksköterskor och brandmän vara brandmän. Vill SBFF ha in annan kompetens och andra yrkesgrupper i sin verksamhet har Kommunal inga problem med det – men kalla dem inte brandmän”, skriver Owe Halvors.

Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) har enligt min mening varit en räddningstjänst som vågat pröva nya metoder för att föra utvecklingen framåt både på gott och ont. Men i en debattartikel på SVT Opinion har man den gången gått för långt och vill skapa någon form av diversearbetare som kan vara en fara, inte bara för sig själva, utan även även för invånarna i förbundets tio kommuner.
Vill SBFF ha in annan kompetens och andra yrkesgrupper i sin verksamhet har Kommunal inga problem med det – men kalla dem inte brandmän.
De får mer än gärna vara lärare, sjuksköterskor eller målare men låt dem vara det de är om organisationen har behov av dessa yrkesgrupper. Vill de sen gå vidare och bli brandmän, räcker det enligt Kommunal inte med en internutbildning.
De ska ha genomgått utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) eller validerats till den på ett sätt som är godkänt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innan de gjort det får de inte kalla sig brandmän.
Det är räddningstjänsterna själva som drivit fram utbildningen SMO. Det tidigare sättet att rekrytera folk från olika yrkesgrupper och från gatan bedömdes inte hålla måttet för att möta framtidens räddningstjänst.
Nu vill SBFF och några andra räddningstjänster i landet alltså återgå till det tidigare sättet att rekrytera och det känns mycket märkligt.
Hur skulle det se ut om brandmän fick en Röda Korset-utbildning på några veckor och sedan kunde kalla sig sjuksköterskor? Eller genomgick en studiecirkel av någon form i ett antal veckor och sedan ville kalla sig lärare?
Jag är ganska övertygad om att vi skulle få starka reaktioner från dessa yrkesgrupper även om det krävdes en bredare kompetens inom sjukvården och skolan.
Skapa gärna organisationer med en bredare kompetens för att möta framtiden men låt det inte bli en enda stor gröt.
Låt lärare vara lärare, sjuksköterskor vara sjuksköterskor och brandmän vara brandmän. Alla dessa är stolta över sitt yrke och låt dem så förbli.
Vi arbetar ändå gärna tillsammans för en bättre räddningstjänst.

Publicerad:

brand_scan

foto: SVT, Opion

”Uppdraget i kommunerna har förändrats och det i snabb takt de senaste åren. Vi uppmuntrar särskilt personer som bidrar till ökad mångfald och kvinnor att söka sig till brandyrket”, skriver Lars-Göran Uddholm.

I sin debattartikel hos SVT Opinion undrar Kommunals företrädare Owe Halvors bland annat om Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) vill ”göra om yrket brandman till någon form av diversearbete?”.
SBFF:s behov av nya medarbetare är stort de kommande åren. Det handlar om att kunna ersätta kompetens i samband med pensionsavgångar och samtidigt bredda organisationens samlade förmåga i att hantera vårt uppdrag som vi utför i kommunerna.
En majoritet av nyanställda brandmän i Södertörns brandförsvarsförbund har fullföljt den statliga utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) som funnits sedan 2003.
Då vi ser ett bredare kompetensbehov än vad vi idag kan rekrytera från SMO-utbildningen så har vi också valt att rekrytera från andra grupper. Vi utbildar då i egen regi så att dessa personer kan tjänstgöra som brandmän hos oss.
Oavsett utbildnings- eller yrkesbakgrund genomgår alla nyanställda samma rekryteringsprocess och samma lämplighetstester.
Att Södertörns brandförsvarsförbund söker en bredd av kompetenser innebär givetvis inte att de medarbetare vi har idag saknar viktig kompetens eller kunskap, tvärtom, vi strävar helt enkelt efter att hela tiden utveckla organisationen.
Uppdraget i kommunerna har förändrats och det i snabb takt de senaste åren. Nya arbetsuppgifter kräver nya kompetenser samtidigt som de traditionella arbetsuppgifterna kvarstår.
Kompetensbaserad rekrytering är likaså ett verktyg för en rekrytering som genomsyras av likabehandling och ickediskriminering. Södertörns brandförsvarsförbund strävar efter en arbetsplats som präglas av mångfald där olikheter tas tillvara och en mer jämställd personalstyrka än vad som är fallet idag.
Därför uppmuntrar vi särskilt personer som bidrar till ökad mångfald och kvinnor att söka sig till brandyrket.
Självklart ställs samma krav vid anställning på varje medarbetare.

Publicerad:

Vill Södertörns brandförsvar göra om yrket brandman till någon form av diversearbete? Brandmän känner sig kränkta över Södertörns brandförsvarsförbunds inställning”, skriver Owe Halvors.

Den stora skogsbranden i Västmanland i somras – en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid – har på ett mycket tydligt sätt pekat på att förändringar inom Räddningstjänsten är nödvändiga.
Räddningstjänsten måste ta ett helhetsgrepp över allt säkerhetsarbete i kommunerna för att förebygga olyckor, bränder och andra skador.
För att klara det uppdraget krävs fördjupade yrkeskunskaper inom räddningstjänsten. Och det krävs välutbildade, kvalitetssäkrade och väl samövade brandmän.
Därför reagerar jag som brandman och ombudsman för Kommunal väldigt starkt när företrädare för Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) säger i ABC-nytt i SVT att de ska rekrytera pedagoger, lärare och sjuksköterskor till sin verksamhet. Och att de ska ge dessa en egen internutbildning för att klara yrket. Hur kan de utsätta människor för ett sådant uselt säkerhetsansvar?
Tycker inte SBFF att kompetensen som brandmän besitter är nödvändig längre? Vill de göra om yrket brandman till någon form av diversearbete?
För att bli brandman idag krävs en tvåårig eftergymnasial utbildning vid någon av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) räddningsskolor.
Det finns också fysiska krav, rätt körkortsbehörighet med mera. Arbetet som brandman är i dag oerhört komplext. Brandmän ska klara av flera typer av fordon som blir allt mer tekniskt avancerade.
Till detta kommer all den tekniska utrustning som krävs för att klara bränder och olika typer av olyckor. Och kunskapen kring säkerhet utvecklas hela tiden. Vidare ska vi också arbeta med information och förebyggande verksamhet.
Vi som har arbetat eller arbetar som brandman är stolta över vårt yrke och vet också vad som krävs för att upprätthålla kvalitet och kompetens.
Fackförbundet Kommunal organiserar en stor majoritet av landets heltidsbrandmän och en antal deltidsbrandmän. Nu hör vi upprörda röster från flera håll i landet. Brandmän känner sig kränkta över Södertörns brandförsvarsförbunds (SBFF) inställning.
För Kommunal är det oerhört viktigt att alla brandmän har en gedigen utbildning i grunden, och får fortsatta kontinuerliga vidareutbildningar under åren som yrkesverksamma.
Det handlar om ansvar för brandmännen så att inte onödiga rök- eller dödsolyckor sker. Det handlar självklart också om säkerhet för alla som drabbas av brandolyckor i sina hem eller sin omgivning.
För Kommunal är det grundläggande att den tvååriga SMO – utbildningen (Skydd mot olyckor) finns kvar och ge ett yrkesbevis till de som genomgått den.
Är det så att utbildningen inte motsvarar de krav som ställs på framtidens brandmän är det innehållet i utbildningen som ska förändras så att den blir anpassad efter de krav som ställs från landets räddningstjänster.
Kommunal anser också att:

  • brandmän ska kunna arbeta både förebyggande och operativt
  • alla verksamheter inom räddningstjänsten måste kvalitetssäkras
  • ett nationellt förarbevis för utryckningskörning införs
  • ett nationellt nyrekryteringstest som ser lika ut över hela landet införs
  • fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund rekryteras till yrket

Vad säger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om de nya rekryteringsplanerna som kommer från Södertörns brandförsvarsförbund? Nu krävs en uppryckning av hela Räddningstjänsten!

Publicerad:

Uppdaterad:

 

Läs mer här

Brand_logo_2014
BRAND2014 äger rum den 20–22 maj 2014 på Helsingborg Arena.

BRAND-konferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Syftet med konferensen är att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att erbjuda möten mellan människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap.
Vem drabbas av olycka, hur uppfattas och skildras olyckor och vad är det verkliga hjälpbehovet? Det är olyckans ansikte! Under denna paroll ska BRAND2014 ur flera perspektiv belysa människors, räddningstjänstens och andra aktörers förhållningssätt till olyckor och varierande sätt att hantera dem.
program här

Anmälan görs här senast den 25 april 2014
läs mer här

     Myndigheten för samhällskydd och beredskap MSB

  Nätverket för mångfald- och jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten

 Måndagen den 28 april, Spårvagnshallarna, Stockholm

Från Bromans till Romans
Ett seminarium om hur maskuliniteten bygger nära relationer inom räddningstjänsten men hur den också begränsar möjligheten till öppenhet.
Anneli Häyrén Weinestål
är forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet. Hon har under senaste åren forskat om och kring räddningstjänst och maskulinitet. Hon är nuvarande ledamot i styrelsen för Centrum för genusvetenskap och tillhör jämställdhetsgruppen vid räddningstjänsten i Uppsala.
Jesper Boqvist 
är idag produktionsledare i Södertörns brandförsvarsförbund. Han började som brandman 2003, ungefär samtidigt som han accepterade för sig själv att han var homosexuell.
Fackförbundens tankar om mångfald och jämställdhet

Peter Bergh, Brandmännens Riksförbund och Ove Halvors, Kommunal beskriver sina nuvarande och framtida arbeten med jämställdhet och mångfald.
Plats för dagen
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A Stockholm. http://www.sparvagnshallarna.com/

Sista dag för anmälan

Vi vill ha in din anmälan senast den 22 april

Anmälan görs till

Marcus Sjöholm, marcus.sjoholm@vsr.katrineholm.se eller 070-695 48 84
Eller
Nettan Selin, jeanette.selin@sbff.se eller 0735 26 26 95

OBS!

Glöm inte att meddela om du vill ha någon specialkost.
Som vanligt står MSB för konferens- och matkostnader.
Väl mött!

Marcus Sjöholm & Nettan Selin

Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig.

Se hela Regionträff 28 april 2014