Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2019april

april 2019

kommande nätverksträff

Boka in datum i kalendern för kommande nätverksträff för Kvinnor inom räddningstjänsten 2019

Välkommen till nätverksträff i två dagar, den 17-18 september i Piteå, Kvinnor inom räddningstjänsten i samarbete med Piteå räddningstjänst.

Kom och möt dina kollegor från hela Sverige. Alla kvinnor i räddningstjänsten är välkomna och du behöver vara medlem. I år har vi även öppnat upp för våra skortensfejare/sotare.

läs mer om kommande nätverksträff

Deltidsbrandmännen har fått nytt kollektivavtal för räddningstjänst i beredskap. SKL och Sobona har slutit avtal med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund, BRF. Avtalet berör cirka 10 000 deltidsanställda beredskapsbrandmän.

Det nya avtalet omfattar

Höjda och nya ersättningar i det nya avtalet (Räddningstjänst i beredskap, RiB 19):
● Beredskapsersättningen höjs med 2,3 procent, dvs det märke som industriavtalet satt för löneökningar på svensk arbetsmarknad.
● Den extra ersättningen som betalas ut under sommaren höjs från 35 till 40 procent av beredskapsersättningen per timme.
● Det införs ett tillägg med 30 procent av beredskapsersättningen per timme när arbetstagare tar på sig extra beredskap med kort varsel, t ex hoppar in för sjuk kollega.
● Ersättningen vid larm höjs under den första timmen från 175 till 180 procent av timlönen från och med 1 november 2020.
● Det införs en förhöjd larmersättning med 155 procent av timlönen när arbetspasset överstiger 8 timmar. Denna ersättning höjs ytterligare den 1 november 2020, från 155 till 180 procent.
● Ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i RiB-anställningen betalas ut i ytterligare 60 dagar, totalt 180 dagar.
● Arbetstagaren får ersättning för tidsåtgången i samband med fysiska tester.

Källa: SKL/Sobona