Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2019

september 2019

Tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar arrangerar Brandskyddsföreningen konferensen Skadeplats!

Årets konferens fortsätter på den resa som påbörjade förra året med fokus på erfarenhetsåterföring från inträffade händelser. Nytt för i år är bland annat en utökad satsning på tematräffar.

KIRtj är på plats i monter 38 välkomna!

vill du läs mer vad som  händer dessa dagar

Program Skadeplats 2019

Nätverksträff Kvinnor inom Räddningstjänsten 2019 Piteå Havsbad 17-18 september
Årets nätverksträff arrangerades av Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten tillsammans med Piteå räddningstjänst i Piteå. 80 kvinnor inom räddningstjänsten var på plats och deltog i årsmöte, konferens, workshop och minimässa.
Konferensen inleddes på Piteå havsbad med lunch. Därefter hälsade räddningschefen alla välkomna och berättade kort om piteås räddningstjänst som bedriver säkerhets- och trygghetsarbete i denna region.
Vice ordförande i KIRtj, Karin och Kassör Johanna presenterade innehållet av konferensens två dagar. Styrelsen i Kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj) höll en presentation av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och vad som hänt under året under årsmötet.

Temat för åter var förebild och årets föreläsare var
Jeanette Larsson som driver företaget Carpe Courage AB har varit polis i 25 år. Hon blev rikskänd efter att vid flera tillfällen ha reagerat mot fördomar, homofobi, transfobi och rasism inom poliskåren se mer om henne här
Pampy Petra, Petra har arbetat som yrkesmilitären av de första kvinnliga se mer här

Dagarna fortsatte med workshops där våra samarbetspartner visade upp kläder som passar alla inom räddningstjänsten.
vi hade även besök från våra nordiska länder Finland och Norge.
Mira Leionen arbetar med ministeriet i Finlandordförande i kommissionen Women in Fire and Rescue services i CTIF, är och arbetar som deltidare .m.m se mer här
Sara Johnsson Vice brandschef i Lofoten se mer här

Ilona och Linnéa ifrån Medelpads räddningstjänst var också på plats de har startat upp Brandhjärtan, en stiftelse som hjälper barn som befinner sig i dysfunktionella hem, lider av sjukdom eller på annat sätt har en trasig själ. Det kan innebära att ett barn med dödssjuk förälder får möjlighet till en heldag på skara sommarland eller hjälp till insamling av saker för en familj som varit med om en stor brand hemma. Vill ni hjälpa till att bidra till fortsatt verksamhet? Swisha 1231244185 eller vill du veta mer? Mejla brandhjartan@gmail.com

 

Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn

Årets nätverksträff kommer att ske tillsammans med Kvinnor inom räddningstjänsten och Södra Älvsborgs räddningstjänst.

Mer information kommer ni finna här snart

Nätverksträff Kvinnor inom Räddningstjänsten 2019 Piteå Havsbad 17-18 september
Årets nätverksträff arrangerades av Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten tillsammans med Piteå räddningstjänst i Piteå. 80 kvinnor inom räddningstjänsten var på plats och deltog i årsmöte, konferens, workshop och minimässa.
Konferensen inleddes på Piteå havsbad med lunch. Därefter hälsade räddningschefen alla välkomna och berättade kort om piteås räddningstjänst som bedriver säkerhets- och trygghetsarbete i denna region.
Vice ordförande i KIRtj, Karin och Kassör Johanna presenterade innehållet av konferensens två dagar. Styrelsen i Kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj) höll en presentation av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och vad som hänt under året under årsmötet.

Temat för åter var förebild och årets föreläsare var
Jeanette Larsson som driver företaget Carpe Courage AB har varit polis i 25 år. Hon blev rikskänd efter att vid flera tillfällen ha reagerat mot fördomar, homofobi, transfobi och rasism inom poliskåren se mer om henne här
Pampy Petra, Petra har arbetat som yrkesmilitären av de första kvinnliga se mer här

Dagarna fortsatte med workshops där våra samarbetspartner visade upp kläder som passar alla inom räddningstjänsten.
vi hade även besök från våra nordiska länder Finland och Norge.
Mira Leionen arbetar med ministeriet i Finlandordförande i kommissionen Women in Fire and Rescue services i CTIF, är och arbetar som deltidare .m.m se mer här
Sara Johnsson Vice brandschef i Lofoten se mer här

Ilona och Linnéa ifrån Medelpads räddningstjänst var också på plats de har startat upp Brandhjärtan, en stiftelse som hjälper barn som befinner sig i dysfunktionella hem, lider av sjukdom eller på annat sätt har en trasig själ. Det kan innebära att ett barn med dödssjuk förälder får möjlighet till en heldag på skara sommarland eller hjälp till insamling av saker för en familj som varit med om en stor brand hemma. Vill ni hjälpa till att bidra till fortsatt verksamhet? Swisha 1231244185 eller vill du veta mer? Mejla brandhjartan@gmail.com

foto: piteåhavsbad

Under kommande nätverksträff hålls som vanligt ett årsmöte för föreningen.
Här kommer kallelse och dagordningen till årsmötet
Den: 17 september 2019
Tid: kl 13.30 Plats: Piteå Havsbad
Har ni frågor till punkten Övrigt maila till: orforande@kirtj.se

VÄLKOMNA!

Årsmöte 2019

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter.
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 17 Val av valberedning för 1 år.
§ 18 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 19 Övriga frågor.
§ 20 Mötets avslutande.

Äntligen kan vi släppa schema piteå” till årets nätverksträff den 17-18 september på Piteå havsbad i Piteå. Vi har lyckats boka två riktigt spännande föreläsare @jeanette.carpecourageab och @pambypetra det kommer även ske mycket annat roligt så missa inte årets nätverksträff. Sista anmälningsdag är den 10 augusti.
Mer information här
Anmäl er här

klart vi ses!!

Välkomna

Pride är i full gång många räddningstjänster är på plats för att representera sin räddningstjänst och verksamhet, är du där?

Vad händer under veckan på Pride i Stockholm 2019 gå in och läs om allt här
veckans program läs här

KIRtj kommer att fortsätta att informera vad som är på gång under denna vecka häng med 🙂

Pride är i full gång många räddningstjänster är på plats för att representera sin räddningstjänst och verksamhet, är du där?

Vad händer under veckan på Pride i Stockholm 2019 gå in och läs om allt här
veckans program läs här

KIRtj kommer att fortsätta att informera vad som är på gång under denna vecka häng med 🙂

Här anmäler du dig till årets nätverksträff, som kommer arrangeras av Piteå 17-18 september

Dag 1 kommer lunch serveras kl 12.00 och därefter börjar programmet. Dag 2 avslutats nätverksträffen med fika kl 15.00.

Svara på följande frågor när ni anmäler er

1.Namn

2.Telefon nummer

3. Mailadress

4. Arbetsgivare

5. Befattningstjänst

6. Allergier

7.Önskas enkelrum (en extra kostnad) annars del i dubbelrum.

8.Boende med bebis

9.Övriga upplysningar

För att få lov att komma på nätverksträffen utan att behöva betala konferensavgift ska man vara fullvärdig medlem i föreningen. Om du inte redan betalat in medlemsavgiften för 2019 kan du göra det i samband med anmälan. Medlemsavgiften på 200 kr betalas in till bankgiro 724-1441 eller swisha till 1234 40 57 67. Var noga med att skriva för vilken person som medlemsavgiften avser samt om möjligt även vilken räddningstjänst/arbetsgivare ni arbetar för.

Mer information som ny medlem finner du här.

Sista anmälan 16 augusti!

Välkomna

Brandkonferensen är en årlig mötesplats som samlar hundratals deltagare. Marioriteten av deltagarna är verksamma inom räddningstjänsten och politiker med räddningstjänstenfrågor på sitt bord.

Kirtj har även i år varit utställare och träffat många av våra samarbetspartner gamla som nya. Under dagarna hade vi många givande samtal med människor från olika organisationer, politiker, brandchefer, advokater, utställare med flera. När vi inte stod i vår monter lyssnade vi på föreläsarna. Dessutom har vi haft möjlighet att delta på seminarier och möten som varit aktuella under dessa dagar .Nu efter med många intryck från konferensen dags att summera dessa dagar.

Föreningen Kvinnor inom räddningstjänsten finns och arbetar för att kvinnor ska bli en självklar del i räddningstjänsten. Utav brandmännen idag är ca 5 procent kvinnor, alltså 5 brandmän av 100

Hur förändrar vi den här bilden? Olikheter är en styrka och Tillsammans gör vi räddningstjänsten bättre var KIRtjs frågor och budskap till deltagarna på årets konferens.

läs mer om vad som hände på brandkonferensen 2019