Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

KIRtj på skadeplats 2019 Uppsala

Tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar arrangerar Brandskyddsföreningen konferensen Skadeplats!

Årets konferens fortsätter på den resa som påbörjade förra året med fokus på erfarenhetsåterföring från inträffade händelser. Nytt för i år är bland annat en utökad satsning på tematräffar.

KIRtj är på plats i monter 38 välkomna!

vill du läs mer vad som  händer dessa dagar

Program Skadeplats 2019