Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2014april

april 2014

BRAND2014 äger rum den 20–22 maj 2014 på Helsingborg Arena. BRAND-konferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Syftet med konferensen är att stimulera utveckling av

     Myndigheten för samhällskydd och beredskap MSB   Nätverket för mångfald- och jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten  Måndagen den 28 april, Spårvagnshallarna, Stockholm Från Bromans till Romans Ett seminarium om hur maskuliniteten bygger nära relationer inom räddningstjänsten men hur den också begränsar möjligheten till öppenhet. Anneli Häyrén Weinestål är forskare vid Centrum för