Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2014april

april 2014

Brand_logo_2014
BRAND2014 äger rum den 20–22 maj 2014 på Helsingborg Arena.

BRAND-konferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Syftet med konferensen är att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att erbjuda möten mellan människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap.
Vem drabbas av olycka, hur uppfattas och skildras olyckor och vad är det verkliga hjälpbehovet? Det är olyckans ansikte! Under denna paroll ska BRAND2014 ur flera perspektiv belysa människors, räddningstjänstens och andra aktörers förhållningssätt till olyckor och varierande sätt att hantera dem.
program här

Anmälan görs här senast den 25 april 2014
läs mer här

     Myndigheten för samhällskydd och beredskap MSB

  Nätverket för mångfald- och jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten

 Måndagen den 28 april, Spårvagnshallarna, Stockholm

Från Bromans till Romans
Ett seminarium om hur maskuliniteten bygger nära relationer inom räddningstjänsten men hur den också begränsar möjligheten till öppenhet.
Anneli Häyrén Weinestål
är forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet. Hon har under senaste åren forskat om och kring räddningstjänst och maskulinitet. Hon är nuvarande ledamot i styrelsen för Centrum för genusvetenskap och tillhör jämställdhetsgruppen vid räddningstjänsten i Uppsala.
Jesper Boqvist 
är idag produktionsledare i Södertörns brandförsvarsförbund. Han började som brandman 2003, ungefär samtidigt som han accepterade för sig själv att han var homosexuell.
Fackförbundens tankar om mångfald och jämställdhet

Peter Bergh, Brandmännens Riksförbund och Ove Halvors, Kommunal beskriver sina nuvarande och framtida arbeten med jämställdhet och mångfald.
Plats för dagen
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A Stockholm. http://www.sparvagnshallarna.com/

Sista dag för anmälan

Vi vill ha in din anmälan senast den 22 april

Anmälan görs till

Marcus Sjöholm, marcus.sjoholm@vsr.katrineholm.se eller 070-695 48 84
Eller
Nettan Selin, jeanette.selin@sbff.se eller 0735 26 26 95

OBS!

Glöm inte att meddela om du vill ha någon specialkost.
Som vanligt står MSB för konferens- och matkostnader.
Väl mött!

Marcus Sjöholm & Nettan Selin

Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig.

Se hela Regionträff 28 april 2014