Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"jämställdhet"

jämställdhetEtikett

Åsa Byström jobbar i Kalmar Brandkår och har arbetat mycket med jämställdhets och arbetsmiljöfrågor för kvinnor inom räddningstjänsten inte minst där hon även startade upp det lokala nätverket. Här lyfts de viktiga frågor upp i denna artikel med KA Kommunal arbetaren de frågor som vi tillsammans har lyft och jobbat med sedan den första kvinna inom räddningstjänsten bröt mark.

Arbetsgivare, fack och staten vill ha fler kvinnliga brandmän.
Många räddningstjänster saknar fortfarande separata omklädningsrum och anpassade kläder, så kallade larmställ.
Kommunal är kritiskt mot att arbetsgivare överraskas av att brandmän kan bli gravida.

År 2004 var 0,4 procent av landets heltidsbrandmän kvinnor, 2019 var siffran 5,7 procent. och räddningstjänsten ska enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”kännetecknas av en arbetsmiljö som välkomnar olikheter och tar tillvara fler perspektiv”.

Kommunalarbetaren har undersökt läget på samtliga landets räddningstjänster, såväl heltids- som deltidsstationer, även där det saknas kvinnor. Enkäten visar att 30 procent av arbetsgivarna saknar separata omklädningsrum. 36 procent saknar larmställ anpassade för kvinnor.

läs mer i hela artikeln här

foto: Suvad Mrkonjic

12105911_1046357075404538_6738887306774950086_nfoto Mona Hjortzberg

Tack alla för 2 jättebra dagar. Det är ni medlemmar och styrelseledamoter i KIRtj som gör det möjligt att vi finns och tusen tack för ert förtroende att jag får leda föreningen vidare.
och tack till våra samarbetspartner som var med på plats 🙂
Med vänliga hälsningar Ordförande Mona Hjortzberg
12074590_1046357288737850_7069487742076437015_n

12122794_1046357252071187_7383834349166456259_n12115595_1046357208737858_2923631551850831130_n
Foto Mona Hjortzberg

 
 

I Storstockholms brandförsvars och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s tält i Pridepark möter du räddningstjänsten i Sverige. Vi har gjort slut med fördomar och står upp för alla människors lika värde.

Årets tema för festivalen är ”göra slut…”. Stockholm Pride vill göra slut med samhällets alla begränsande normer, med fördomarna och med hatet för att göra plats för kärlek, frihet och inkludering!
Kom till oss och träffa personal från räddningstjänsten och lär dig bland annat släcka eld med handbrandsläckare och HLR – hjärt- och lungräddning.
MSB presenterar ett spännande miniseminarium ”NÄR KOMETEN KOMMER – en pratstund om katastrofer i fantasin och verkligheten”.
Deltagare är:
Sofia Nordin – postapokalypsförfattare och lajvare
Henrik Olsson – programledare Sveriges Radio
Eva Ladberg – kriskonsulent och prepper.
Miniseminariet äger rum torsdag 30 juli och fredag 31 juli klockan 17.30-18.00.
Du hittar oss i Pridepark på Östermalms IP från den 29 juli till den 1 augusti. Läs mer på Stockholm Prides webbplats, www.stockholmpride.org.
Välkommen till räddningstjänsten i Sverige under Stockholm Pride – Tillsammans för allas lika värde!
 

INTRO_SJALVKLART_KONF_14
7 maj presenteras resultat från jämställdhets och mångfalds projektet Självklart.
Välkomna:)
frågor hör av er till Ann-sofie eller se mer här

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Sofi Johansson Projektledare Självklart! Mobil 0708-54 58 14
www.självklart.nuSödertörnsbrandförsvarsförbund I Brandkåren Attunda I Räddningstjänsten i Norrtälje

Orvar_Stambertartikel[1]

– Jag ser det som att få verktyg för personlig utveckling. Det handlar ju i grunden om mänskliga rättigheter och allas lika värde, säger Orvar Stambert, styrkeledare på Huddinge brandstation, som tycker att Projekt Självklart är ”ett bra och nödvändigt initiativ”. Bild och text: Åsa Hammar suntliv.nu

Projekt
Brandmän ska inte bara kunna släcka bränder. De ska också kunna prata med folk, utbilda och vara pedagogiska. Och de ska kunna vara kvinnor, ha ett annat etniskt ursprung och ha olika sexuell läggning. Det menar cheferna för tre stora räddningstjänster. Därför startade de projekt Självklart.
Målet för projektet är att skapa mer jämställdhet och mångfald för både verksamhet och arbetsmiljö, inom räddningstjänsterna i Södertörn, Attunda och Norrtälje.
Det startade år 2012 och bygger på utbildningar och värderingsövningar, och på att skapa handlingsplaner som ska se till att arbetet inte dör med projektets slut år 2014. Projektet finansieras delvis av pengar från den europeiska socialfonden, ESF.
larsgoran_uddholm100x270[1]

– Det finns ett intresse av att bevara de tunga momenten i yrket, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund

Det är inte så enkelt att ifrågasätta den traditionella brandmannarollen. I brandmannayrket har det alltid varit stort fokus på den fysiska förmågan, påpekar Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund.
– Det finns ett intresse av att bevara de tunga momenten i yrket, för att behålla identiteten kring brandmannen som en he-man. Där passar inte kvinnor in, och inte heller ny teknik som gör arbetet lättare och mer effektivt, säger han.
Men brandmannayrket har förändrats de senaste trettio, fyrtio åren. Idag består jobbet till stor del av att arbeta förebyggande, skapa förtroende och utbilda olika grupper ute i samhället.
– Nu är vi en del av kommunernas samlade säkerhetsarbete. Vi ska både kunna prata med ungdomar på fritids och släcka bränder. Då är det viktigt att vara en bra förebild och attrahera många olika sorters människor.
Cheferna deltar också
Under två år ska alla brandmän i de tre räddningstjänsterna Södertörn, Attunda och Norrtälje gå ett par heldagsutbildningar. Också cheferna deltar, och går dessutom egna utbildningar. Det handlar inte specifikt om jämställdhet inom räddningstjänsten, utan mer allmänt om värdet i att ha olika erfarenheter och bakgrund.
– Det är de värderingar som finns i samhället idag, och de ska finnas i vår organisation också, säger Lars-Göran Uddholm.
Kartlagt lokaler och omklädningsrum
Projektgruppen för Självklart har också med hjälp av lokala chefer och skyddsombud kartlagt den fysiska miljön på alla de 18 brandstationer som ingår i de tre räddningstjänsterna. De har undersökt omklädningsrum, verktyg och utryckningsbilar utifrån hur de är anpassade för både kvinnor och män och personer med olika etnisk bakgrund.
annsofi200l[1]

Rekrytering var känsligt att prata om. Därför handlar utbildningarna i Projekt Självkart nu mera om hur de som redan är anställda ska förhålla sig till varandra, berättar projektledaren Ann-Sofie Johansson.

– Det finns på flera ställen till exempel inga dörrar till männens omklädningsrum. Det är ju bara män där, så man har inte tyckt det behövts, säger Ann-Sofie Johansson, projektledare för Självklart.
Det är inte så svårt att hänga på en ny dörr. Krångligare blir det när man behöver bygga om för att kvinnorna ska kunna komma till gymmet utan att behöva passera männens omklädningsrum. Eller att bygga ett omklädningsrum för kvinnor som inte ligger för långt bort från utryckningshallen, som har egen toalett och där larmet hörs – alltså inga självklarheter idag.
Brandmännen positiva
Hur har projekt tagits emot av brandmännen då? En av dem är Orvar Stambert, styrkeledare på Huddinge brandstation. Han och hans arbetsgrupp har gått gemensamt på en hel utbildningsdag, och har en till framför sig hösten 2013. Projekt Självklart är ett bra och nödvändigt initiativ, tycker han.
– Jag ser det som att få verktyg för personlig utveckling, säger han. Det handlar ju i grunden om mänskliga rättigheter och allas lika värde.
Det har mest varit positiva reaktioner, enligt Ann-Sofie Johansson. I början ingick i utbildningsdagarna diskussioner om rekrytering, men det rev upp mycket känslor.
– Det blev ganska infekterade diskussioner. ”Vadå, duger inte jag? Ska vi kvotera in folk som ska göra mitt jobb nu?” Nu pratar vi inte längre rekrytering, utan inser att vi måste börja med dem som jobbar i räddningstjänsten idag, säger hon.
Vad händer efter projektet då? Ja, en utbildning i jämställdhet räcker inte för att skapa nya värderingar i en så traditionstyngd organisation som räddningstjänsten, menar projektledaren Ann-Sofie Johansson.
– Cheferna måste förstå sitt ansvar och bestämma sig för att driva det här vidare. Det är de som sätter kulturen i organisationen.
Lars-Göran Uddholm håller med:
– Min stora utmaning nu är att ta hand om resultatet av den här satsningen, säger han.

Välkommen på en spännande utbildning tillsammans med räddningstjänsten!
Vi vill gärna ha personer med olika erfarenheter på våra utbildningar och bjuder därför in andra organisationer att delta. Utbildningen genomförs tillsammans med deltagare från Brandkåren Attunda, Räddningtjänsten i Norrtälje och Södertörns brandförsvarsförbund.
Utbildningsinnehåll
Vi arbetar med frågan om hur fördomar fungerar, hur vi lär oss att respektera och acceptera olikheter. Vi gör självskattningar och arbetar med vår identitet och känsla för gruppen genom idéstormar, aktiva värderingar. Vi försöker förstå känslan av att vara inkluderad eller exkluderad och hur vi skapar ett välkomnande och inkluderande klimat för alla och hur vi kan ta vara på varandras olikheter. Vi ska titta närmare på kultur och makt (förväntningar, härskartekniker, spelregler). Fokus ligger på hur vi beter oss.
Utbildningarna är upplevelsebaserade med övningar och aktivt deltagande. De leds av Marco Helles som är en erfaren utbildare inom mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet samt ledarskap.
Anmälning
Du anmäler dig på www.självklart.nu/aktiviterer och väljer grundutbildning. Alternativt kontakta Ann-Sofi Johansson, se nedan.
Utbildningsdagen är placerad i lokaler på Mäster Samuelsgatan, nära t-centralen.
Utbildningen är kostnadsfri! Lunch & fika ingår.
Frågor
Kontakta marika.wagner@sbff.se alt 0708-545928 eller ann-sofi.johansson@sbff.se alt
0708-545814
Varmt välkommen!
Ann-Sofi Johansson
Projektledare Självklart!

DSC_0122
Annika MSB Konferencier
Vilka metoder fungerar? Hur hanterar vi motståndet? Och hur vet vi att den service vi ger är jämställd? Några frågor som lyftes fram på seminariumet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstads universitet och Sveriges Kommuner och Landsting bjöd in politiker, myndigheter, räddningstjänsten och fackförbunden för att delta och medverka.
Tillställningen hölls på Globen arena den 17-18 september. Det var 200 deltagare från hela landet som bestod av personer från MSB, SKL, politiker från olika kommuner och direktioner. Jämställdhetsfrågan har växt under dessa år och inbjudan till seminariet har gått ut till alla räddningtjänster. Det blev brandchefer, brandmän och representander från 40 st räddningstjänster på plats. – Det stora intresset känns helt fantastisk säger Lena Brunzell MSB som var med och arrangerade seminariumet.
Lukas
Lukas svärd fick börja seminariumet med att berätta hans erfarenhet under sina år som brandman. Han föddes som en flicka och han har fått anpassa sin arbetsdag för att ingen skulle upptäcka det.
Viggo
Viggo Lundberg förläste om ”jämställd brandkår är livsfarligt” Om högerextremismens intresse för räddningstjänsten.
Från Kir styrelse var Malin Holm vice ordförande medverka i en av workshops ”starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten” och Mona Hjortzberg ordförande medverkade i den avslutande paneldebatt om ”hur går vi vidare”. – Det är viktigt att det var så många från räddningstjänsten som kom till seminariumet så vi kan komma vidare i detta arbete som är otroligt viktigt säger Mona.
Mona fortsätter: – Vi i KIR och HkBm vill att räddningstjänsterna,politikerna och myndigheterna tar med sig diskussionerna och fortsätter att jobba vidare i dessa frågor. För att det är vi som kan göra skillnaden, ni och vi tillsammans.