Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"södertörns brandförsvarsförbund"

södertörns brandförsvarsförbundEtikett

om-föreningen10x30
foto: Stockholmspride.org
”Räddningstjänsten är till för alla” det är en självklarhet för Nätverket Kvinnor Inom Räddningstjänsten(KIRtj) och därför kommer vi att delta under Pride veckan 2017 i Stockholm. KIRtj vill belysa att olikheter är bra och att varje människa är olika, detta främjar utvecklingen inom räddningstjänsten och bra för branschen. Vi kommer att ha representanter från KIRtj på plats men även våra samarbetspartner.
Attunda brandkår, Södertörns brandförsvarsförbund och Storstockholms brandförsvar med MSB är några från Räddningstjänsten som kommer att delta i Pride 2017. Räddningstjänsten är till för alla. För alla medarbetare och för alla invånare. Detta vill räddningstjänsterna och MSB belysa med olika aktiviteter och seminarier i bla Pridehouse. Där lyfts de goda exemplen fram från räddningstjänstens arbete under åren som gått med just dessa viktiga frågor.
Pridefestivalen pågår 31 juli – 6 augusti.
Vilka frågor som tas upp och program för dagarna kan ni läsa här
Vi är där, är ni där?

foto-paul-madej-tt-brand-jpg

 
Foto: Paul Madej / TT

”Låt lärare vara lärare, sjuksköterskor vara sjuksköterskor och brandmän vara brandmän. Vill SBFF ha in annan kompetens och andra yrkesgrupper i sin verksamhet har Kommunal inga problem med det – men kalla dem inte brandmän”, skriver Owe Halvors.

Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) har enligt min mening varit en räddningstjänst som vågat pröva nya metoder för att föra utvecklingen framåt både på gott och ont. Men i en debattartikel på SVT Opinion har man den gången gått för långt och vill skapa någon form av diversearbetare som kan vara en fara, inte bara för sig själva, utan även även för invånarna i förbundets tio kommuner.
Vill SBFF ha in annan kompetens och andra yrkesgrupper i sin verksamhet har Kommunal inga problem med det – men kalla dem inte brandmän.
De får mer än gärna vara lärare, sjuksköterskor eller målare men låt dem vara det de är om organisationen har behov av dessa yrkesgrupper. Vill de sen gå vidare och bli brandmän, räcker det enligt Kommunal inte med en internutbildning.
De ska ha genomgått utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) eller validerats till den på ett sätt som är godkänt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innan de gjort det får de inte kalla sig brandmän.
Det är räddningstjänsterna själva som drivit fram utbildningen SMO. Det tidigare sättet att rekrytera folk från olika yrkesgrupper och från gatan bedömdes inte hålla måttet för att möta framtidens räddningstjänst.
Nu vill SBFF och några andra räddningstjänster i landet alltså återgå till det tidigare sättet att rekrytera och det känns mycket märkligt.
Hur skulle det se ut om brandmän fick en Röda Korset-utbildning på några veckor och sedan kunde kalla sig sjuksköterskor? Eller genomgick en studiecirkel av någon form i ett antal veckor och sedan ville kalla sig lärare?
Jag är ganska övertygad om att vi skulle få starka reaktioner från dessa yrkesgrupper även om det krävdes en bredare kompetens inom sjukvården och skolan.
Skapa gärna organisationer med en bredare kompetens för att möta framtiden men låt det inte bli en enda stor gröt.
Låt lärare vara lärare, sjuksköterskor vara sjuksköterskor och brandmän vara brandmän. Alla dessa är stolta över sitt yrke och låt dem så förbli.
Vi arbetar ändå gärna tillsammans för en bättre räddningstjänst.

Publicerad:

brand_scan

foto: SVT, Opion

”Uppdraget i kommunerna har förändrats och det i snabb takt de senaste åren. Vi uppmuntrar särskilt personer som bidrar till ökad mångfald och kvinnor att söka sig till brandyrket”, skriver Lars-Göran Uddholm.

I sin debattartikel hos SVT Opinion undrar Kommunals företrädare Owe Halvors bland annat om Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) vill ”göra om yrket brandman till någon form av diversearbete?”.
SBFF:s behov av nya medarbetare är stort de kommande åren. Det handlar om att kunna ersätta kompetens i samband med pensionsavgångar och samtidigt bredda organisationens samlade förmåga i att hantera vårt uppdrag som vi utför i kommunerna.
En majoritet av nyanställda brandmän i Södertörns brandförsvarsförbund har fullföljt den statliga utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) som funnits sedan 2003.
Då vi ser ett bredare kompetensbehov än vad vi idag kan rekrytera från SMO-utbildningen så har vi också valt att rekrytera från andra grupper. Vi utbildar då i egen regi så att dessa personer kan tjänstgöra som brandmän hos oss.
Oavsett utbildnings- eller yrkesbakgrund genomgår alla nyanställda samma rekryteringsprocess och samma lämplighetstester.
Att Södertörns brandförsvarsförbund söker en bredd av kompetenser innebär givetvis inte att de medarbetare vi har idag saknar viktig kompetens eller kunskap, tvärtom, vi strävar helt enkelt efter att hela tiden utveckla organisationen.
Uppdraget i kommunerna har förändrats och det i snabb takt de senaste åren. Nya arbetsuppgifter kräver nya kompetenser samtidigt som de traditionella arbetsuppgifterna kvarstår.
Kompetensbaserad rekrytering är likaså ett verktyg för en rekrytering som genomsyras av likabehandling och ickediskriminering. Södertörns brandförsvarsförbund strävar efter en arbetsplats som präglas av mångfald där olikheter tas tillvara och en mer jämställd personalstyrka än vad som är fallet idag.
Därför uppmuntrar vi särskilt personer som bidrar till ökad mångfald och kvinnor att söka sig till brandyrket.
Självklart ställs samma krav vid anställning på varje medarbetare.

Publicerad:

Vill Södertörns brandförsvar göra om yrket brandman till någon form av diversearbete? Brandmän känner sig kränkta över Södertörns brandförsvarsförbunds inställning”, skriver Owe Halvors.

Den stora skogsbranden i Västmanland i somras – en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid – har på ett mycket tydligt sätt pekat på att förändringar inom Räddningstjänsten är nödvändiga.
Räddningstjänsten måste ta ett helhetsgrepp över allt säkerhetsarbete i kommunerna för att förebygga olyckor, bränder och andra skador.
För att klara det uppdraget krävs fördjupade yrkeskunskaper inom räddningstjänsten. Och det krävs välutbildade, kvalitetssäkrade och väl samövade brandmän.
Därför reagerar jag som brandman och ombudsman för Kommunal väldigt starkt när företrädare för Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) säger i ABC-nytt i SVT att de ska rekrytera pedagoger, lärare och sjuksköterskor till sin verksamhet. Och att de ska ge dessa en egen internutbildning för att klara yrket. Hur kan de utsätta människor för ett sådant uselt säkerhetsansvar?
Tycker inte SBFF att kompetensen som brandmän besitter är nödvändig längre? Vill de göra om yrket brandman till någon form av diversearbete?
För att bli brandman idag krävs en tvåårig eftergymnasial utbildning vid någon av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) räddningsskolor.
Det finns också fysiska krav, rätt körkortsbehörighet med mera. Arbetet som brandman är i dag oerhört komplext. Brandmän ska klara av flera typer av fordon som blir allt mer tekniskt avancerade.
Till detta kommer all den tekniska utrustning som krävs för att klara bränder och olika typer av olyckor. Och kunskapen kring säkerhet utvecklas hela tiden. Vidare ska vi också arbeta med information och förebyggande verksamhet.
Vi som har arbetat eller arbetar som brandman är stolta över vårt yrke och vet också vad som krävs för att upprätthålla kvalitet och kompetens.
Fackförbundet Kommunal organiserar en stor majoritet av landets heltidsbrandmän och en antal deltidsbrandmän. Nu hör vi upprörda röster från flera håll i landet. Brandmän känner sig kränkta över Södertörns brandförsvarsförbunds (SBFF) inställning.
För Kommunal är det oerhört viktigt att alla brandmän har en gedigen utbildning i grunden, och får fortsatta kontinuerliga vidareutbildningar under åren som yrkesverksamma.
Det handlar om ansvar för brandmännen så att inte onödiga rök- eller dödsolyckor sker. Det handlar självklart också om säkerhet för alla som drabbas av brandolyckor i sina hem eller sin omgivning.
För Kommunal är det grundläggande att den tvååriga SMO – utbildningen (Skydd mot olyckor) finns kvar och ge ett yrkesbevis till de som genomgått den.
Är det så att utbildningen inte motsvarar de krav som ställs på framtidens brandmän är det innehållet i utbildningen som ska förändras så att den blir anpassad efter de krav som ställs från landets räddningstjänster.
Kommunal anser också att:

  • brandmän ska kunna arbeta både förebyggande och operativt
  • alla verksamheter inom räddningstjänsten måste kvalitetssäkras
  • ett nationellt förarbevis för utryckningskörning införs
  • ett nationellt nyrekryteringstest som ser lika ut över hela landet införs
  • fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund rekryteras till yrket

Vad säger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om de nya rekryteringsplanerna som kommer från Södertörns brandförsvarsförbund? Nu krävs en uppryckning av hela Räddningstjänsten!

Publicerad:

Uppdaterad:

 

Läs mer här

Brandförsvaret vill locka ny personal

I samband med stora pensionsavgångar satsar Södertörns brandförsvar hårt på att få in fler personer med olika bakgrunder, framför allt kvinnor.

Att vara brandman innebär inte bara att släcka bränder. I samband med att närmare 70 personer går i pension de närmaste fem åren, så drar Södertörns Brandförsvar igång en kampanj för att få in fler kvinnor och personer med invandrarbakgrund i yrket. Vem som helst, oavsett utbildning är välkommen att söka.
– Vårt uppdrag har förändrats rätt mycket till att idag inte bara handla om brandsläckning. Det är mycket trygghetsarbete i kommuner, då ser vi oss om efter lite blandade kompetenser, säger Lars-Göran Uddholm som är brandchef på Södertörns Brandförsvarsförbund.
larsgoran_uddholm200x270[1]
foto Lars-Göran Uddholm

Nytt sätt att rekrytera

– Ser man bakåt så har ju traditionen varit att man har tittat mycket på fysisk prestation och det har i princip alltid inneburit att man har anställt män, säger Lars-Göran Uddholm.
Några exempel på nyrekryterad personal är lärare, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Man behöver alltså inte ha någon brandutbildning, den står brandförsvaret för. Men att hitta de här personerna när de inte själva söker sig till brandförsvaret är en svår nöt att knäcka.
– Vi har en uppsökandegrupp som ska försöka att locka människor från andra yrkesgrupper till brandförsvaret, säger Lars-Göran Uddholm.
– Människor har ofta en bild av att brandmän är stora starka vita män som är ute och räddar samhället, så är det ju inte, säger Erdal Akin som är brandman i Botkyrka.

”Måste gå ut aktivt”

Södertörns brandförsvar räknar med att komma igång med rekryteringskampanjer inom de närmaste dagarna.
– Man måste aktivt gå ut och söka olika människor. Det kan vara via skolor, olika föreningar eller religiösa samfund, man måste ut och jobba helt enkelt, säger brandmannen Erdal Akin.

Publicerad:

Uppdaterad:

Läs här

INTRO_SJALVKLART_KONF_14
7 maj presenteras resultat från jämställdhets och mångfalds projektet Självklart.
Välkomna:)
frågor hör av er till Ann-sofie eller se mer här

Med Vänliga Hälsningar
Ann-Sofi Johansson Projektledare Självklart! Mobil 0708-54 58 14
www.självklart.nuSödertörnsbrandförsvarsförbund I Brandkåren Attunda I Räddningstjänsten i Norrtälje