Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Brandförsvaret vill locka kvinnor

Brandförsvaret vill locka ny personal

I samband med stora pensionsavgångar satsar Södertörns brandförsvar hårt på att få in fler personer med olika bakgrunder, framför allt kvinnor.

Att vara brandman innebär inte bara att släcka bränder. I samband med att närmare 70 personer går i pension de närmaste fem åren, så drar Södertörns Brandförsvar igång en kampanj för att få in fler kvinnor och personer med invandrarbakgrund i yrket. Vem som helst, oavsett utbildning är välkommen att söka.
– Vårt uppdrag har förändrats rätt mycket till att idag inte bara handla om brandsläckning. Det är mycket trygghetsarbete i kommuner, då ser vi oss om efter lite blandade kompetenser, säger Lars-Göran Uddholm som är brandchef på Södertörns Brandförsvarsförbund.
larsgoran_uddholm200x270[1]
foto Lars-Göran Uddholm

Nytt sätt att rekrytera

– Ser man bakåt så har ju traditionen varit att man har tittat mycket på fysisk prestation och det har i princip alltid inneburit att man har anställt män, säger Lars-Göran Uddholm.
Några exempel på nyrekryterad personal är lärare, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Man behöver alltså inte ha någon brandutbildning, den står brandförsvaret för. Men att hitta de här personerna när de inte själva söker sig till brandförsvaret är en svår nöt att knäcka.
– Vi har en uppsökandegrupp som ska försöka att locka människor från andra yrkesgrupper till brandförsvaret, säger Lars-Göran Uddholm.
– Människor har ofta en bild av att brandmän är stora starka vita män som är ute och räddar samhället, så är det ju inte, säger Erdal Akin som är brandman i Botkyrka.

”Måste gå ut aktivt”

Södertörns brandförsvar räknar med att komma igång med rekryteringskampanjer inom de närmaste dagarna.
– Man måste aktivt gå ut och söka olika människor. Det kan vara via skolor, olika föreningar eller religiösa samfund, man måste ut och jobba helt enkelt, säger brandmannen Erdal Akin.

Publicerad:

Uppdaterad:

Läs här