Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen"

Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och BrandskyddsföreningenEtikett

Brandkonferensen arrangeras den 19–20 maj 2021 på distans. Konferensen arrangeras av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med årets värdorganisation Kalmar kommun.

Ur programmet:
Förändrat omvärldsläge – hur påverkar det räddningstjänsten?
Kommunernas ekonomi och ekonomiska förutsättningar?
Effektivare räddningsinsatser med stöd av hela samhället
Hur vet vi att det vi gör får effekt?
Effektivare räddningstjänst med hjälp av samarbeten
Dödsbränder – vision och verkstad
Informationssäkerhet och säkerhetsskydd
Jämställdhet och mångfald – vad behöver vi göra?
Förändringarna i LSO – hur gör vi verkstad?

Följ med två händelserika dagar läs mer i programmet vad som kommer att hända

Brand_logo_2014
BRAND2014 äger rum den 20–22 maj 2014 på Helsingborg Arena.

BRAND-konferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen. Konferensen vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. Syftet med konferensen är att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att erbjuda möten mellan människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap.
Vem drabbas av olycka, hur uppfattas och skildras olyckor och vad är det verkliga hjälpbehovet? Det är olyckans ansikte! Under denna paroll ska BRAND2014 ur flera perspektiv belysa människors, räddningstjänstens och andra aktörers förhållningssätt till olyckor och varierande sätt att hantera dem.
program här

Anmälan görs här senast den 25 april 2014
läs mer här