Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

maj 2021

Nu är det dags för att anmäla sig till årets nätverksträff 2020. Årets nätverksträff kommer att genomföras med Räddningstjänsten KIRUNA och Kvinnor inom räddningstjänsten. Den 12-13 oktober Gör din anmälan här Glöm inte att bli medlem se mer här hur Mer information kommer att komma framöver Hjärtligt Välkomna

Brandkonferensen arrangeras den 19–20 maj 2021 på distans. Konferensen arrangeras av Brandskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med årets värdorganisation Kalmar kommun. Ur programmet: Förändrat omvärldsläge – hur påverkar det räddningstjänsten? Kommunernas ekonomi och ekonomiska förutsättningar? Effektivare räddningsinsatser med stöd