Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2022september

september 2022

Den 21–22 september 2022 välkomnar vi Sveriges operativa räddningstjänstpersonal till Skadeplats i Uppsala.

Nytt för i år är bland annat att konferensen är två dagar i stället för tre med en utökad satsning på övningsfältet där vi kommer att hålla till båda dagarna. Det innebär alltså att utställningen samt alla förevisningar och föreläsningar kommer att ske på övningsfältet. Vår utökade satsning på övningsfältet ger oss möjligheten att belysa utmaningar och lösningar genom att kombinera teori och praktik.

Vad händer dessa dagar skadeplats2022-program

Kvinnor inom räddningstjänsten är på plats, är ni där kom gärna förbi vår monter.

Välkomna

Det har nu gått 21 år sedan 3000 människor som föll offer, varav 343 brandmän i New York som dog i 11 september-attackerna 2001.

Våra tankar kommer alltid finnas hos dem.

Idag den 10 september uppmärksammar vi internationella suicidpreventiva dagen. Dagen har instiftats av Världshälsoorganisationen (WHO) i syfte att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

Det är stora viktiga frågor som omfattar den psykosociala arbetsmiljön, men det pratas inte lika mycket som det görs utifrån den fysiska arbetsmiljö på arbetsplatserna. Det är viktigt att man jobbar med den i förebyggande syfte och vara förbered. Hur förbereder sig din räddningstjänst? Hur ser ert arbete ut hos er i dessa frågor?

Det finns Räddningstjänster i landet som medverkar i suicidpreventivt arbete tillsammans med olika samhällsaktörer som försvarsmakten, polismyndigheten och ambulansarbetsgivare. Räddningstjänstens personal är utbildade i Sverige.

Här kan vi se en Räddningstjänst- Storgöteborg som ett exempel på hur man utbildat sin personal i detta, flera instruktörer inom i Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person (AOSP) har utbildas och operativa personal har genomgått en utbildning som handlar om bakomliggande faktorer, hur man kan agera om någon i ens närhet mår dåligt och om det akuta omhändertagandet när en person står i begrepp att ta sitt liv.

Här kan du läsa mer om hur Räddningstjänsten Storgöteborg jobbar med detta, fler stödfunktioner finns även på deras webbsida:

Går du själv i dessa tankare eller känner en oro för din anhöriga eller en kollega finns det hjälp att få. Vid en akut situation vänd dig alltid till 112. Det finns flera stödlinjer för att få hjälp och stöd.

112 – Akutnummer: Ring 112 om du behöver akut vård

1177 – Vårdguiden: Ring för sjukvårdsupplysning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. På telefonnummer 1177 får du ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården.

90101 – Mind, självmordslinjen. Finns även chatt på mind.se. Telefon och chatt öppen dygnet runt, alla dagar.

Ta hand om er

Hej!

Vi behöver nya ledarmöter till styrelsen, det finns några lediga platser kvar att fylla.
Har ni något bra förslag eller är det kanske ni själva som är intresserade av att ta en plats och driva Kirtj framåt?

Hör av er!

Vänligen Valberedningen
Erika Karlsson
Malin Lindberg
Karin Olstorpe

Valberedningens kontaktuppgifter
Erika Karlsson E.karlsson7@hotmail.com.

Vi ser att efterfrågan är hög och därför i mån av plats så förlänger vi anmälan till årets nätverksträff i Västerås tillsammans med Räddningstjänsten Mälardalen

följ denna länk till anmälan

Vad kommer att hända på årets nätverksträff, se mer Nätverksträffen Program 2022

Glöm inte att bli medlem se mer här
Bli medlem

Vi ses den 5-6 oktober

Hjärtligt välkomna

vänligen KIRtj Styrelsen och Räddningstjänsten Mälardalen

Idag den 6 september är det ”Brandman på jobbet-dagen”! Syftet med dagen är att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten. Så en hyllning till oss allesammans, Tack för alla som finns och jobbar inom räddningstjänsten.

Hur startade detta se mer här

Under kommande nätverksträff hålls som vanligt ett årsmöte för föreningen.
Här kommer kallelse och dagordningen till årsmötet
Den: 5 oktober 2022
Tid: kl 13.30 Best West plus Hotell Västerås
Har ni frågor till punkten Övrigt maila till: orforande@kirtj.se

VÄLKOMNA!

Årsmöte 2022

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter.
§ 15 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 17 Val av valberedning för 1 år.
§ 18 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 19 Övriga frågor.
§ 20 Mötets avslutande.