Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2022

december 2022

Dags att hjälpa till med insamlingen för en tryggare barndom på flykt från krig.

Kvinnor inom räddningstjänsten har öppnat upp en bössa för att fylla börja direkt

följ denna länk för att ge ditt bidrag till insamlingen och sprid gärna denna information vidare.

Här kommer länken

 

 

Åsa Byström jobbar i Kalmar Brandkår och har arbetat mycket med jämställdhets och arbetsmiljöfrågor för kvinnor inom räddningstjänsten inte minst där hon även startade upp det lokala nätverket. Här lyfts de viktiga frågor upp i denna artikel med KA Kommunal arbetaren de frågor som vi tillsammans har lyft och jobbat med sedan den första kvinna inom räddningstjänsten bröt mark.

Arbetsgivare, fack och staten vill ha fler kvinnliga brandmän.
Många räddningstjänster saknar fortfarande separata omklädningsrum och anpassade kläder, så kallade larmställ.
Kommunal är kritiskt mot att arbetsgivare överraskas av att brandmän kan bli gravida.

År 2004 var 0,4 procent av landets heltidsbrandmän kvinnor, 2019 var siffran 5,7 procent. och räddningstjänsten ska enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”kännetecknas av en arbetsmiljö som välkomnar olikheter och tar tillvara fler perspektiv”.

Kommunalarbetaren har undersökt läget på samtliga landets räddningstjänster, såväl heltids- som deltidsstationer, även där det saknas kvinnor. Enkäten visar att 30 procent av arbetsgivarna saknar separata omklädningsrum. 36 procent saknar larmställ anpassade för kvinnor.

läs mer i hela artikeln här

foto: Suvad Mrkonjic


Vi vill tacka alla som var med på Nätverksträffen 2022 och gjorde dessa dagar så grymt bra som det blev. TACK till Mälardalens räddningstjänst Gisela, Christer och Sonja, Tack till våra föreläsare som lotsade oss med samtal och verktyg å tack till alla våra samarbetspartners och inte minst till alla medlemmar i nätverket 👊 Ta hand om er så ses nästa år 🚒

Hälsningar från Styrelsen

Nu är anmälan öppen till den årliga nätverksträffen för kvinnor inom räddningstjänsten. Läs mer om dessa dagar här

senaste anmälningsdag 10 september

Vänliga hälsningar

Styrelsen och StorStockholms Brandförsvar

På programpunkten Psykosociala arbetsmiljön på nätverksträffen tog KIRtj upp redovisning hur det ser ut för kvinnor inom räddningstjänsten utifrån enkät undersökningen som gjorts av oss under årens lopp.

Senaste forskningen inom jämställdhet i räddningstjänst Utbildade kvinnor väljer bort räddningstjänsten: Lena Grip och Stefan Karlsson, forskare från Karlstad universitet visar tydligt en trend där kvinnor slutar sitt arbete på grund av arbetsmiljöproblem och en ojämställd arbetsplats. Det är ett utmärkande, pågående, problem att kvinnor inte hittar stöd och ork hos sin arbetsgivare och därför väljer att söka annat arbete. Vi har vetat det länge men det är bra att det kommer upp på ytan/ kommer fram i denna rapport. Läs mer om den här

Visst har vi gått framåt i med rekryteringen om vi blickar bakåt 25 år när de första kvinnliga brandmännen anställdes på heltid men tyvärr har vi sett att trenden har blivit sämre än tidigare när det gäller att vara kvar av de som anställs. Därav vi jämför vi vår nu enkätundersökning från 2018 och idag.

Här kan du läsa KIRtj #metoo enkät från 2018
Här kan du läsa KIRtjs #metooenkät från KIRtj bemötande 2020-2021 enkät resultat”>2021

Läs Checklista-för-en-inkluderande-arbetsplats”>Checklista för en inkluderande arbetsplats

Läs här Varför-slutar-kvinnor-inom-räddninsgtjänsten”>varför slutarkvinnor inom räddingstjänsten

Den 21–22 september 2022 välkomnar vi Sveriges operativa räddningstjänstpersonal till Skadeplats i Uppsala.

Nytt för i år är bland annat att konferensen är två dagar i stället för tre med en utökad satsning på övningsfältet där vi kommer att hålla till båda dagarna. Det innebär alltså att utställningen samt alla förevisningar och föreläsningar kommer att ske på övningsfältet. Vår utökade satsning på övningsfältet ger oss möjligheten att belysa utmaningar och lösningar genom att kombinera teori och praktik.

Vad händer dessa dagar skadeplats2022-program

Kvinnor inom räddningstjänsten är på plats, är ni där kom gärna förbi vår monter.

Välkomna

Det har nu gått 21 år sedan 3000 människor som föll offer, varav 343 brandmän i New York som dog i 11 september-attackerna 2001.

Våra tankar kommer alltid finnas hos dem.

Idag den 10 september uppmärksammar vi internationella suicidpreventiva dagen. Dagen har instiftats av Världshälsoorganisationen (WHO) i syfte att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

Det är stora viktiga frågor som omfattar den psykosociala arbetsmiljön, men det pratas inte lika mycket som det görs utifrån den fysiska arbetsmiljö på arbetsplatserna. Det är viktigt att man jobbar med den i förebyggande syfte och vara förbered. Hur förbereder sig din räddningstjänst? Hur ser ert arbete ut hos er i dessa frågor?

Det finns Räddningstjänster i landet som medverkar i suicidpreventivt arbete tillsammans med olika samhällsaktörer som försvarsmakten, polismyndigheten och ambulansarbetsgivare. Räddningstjänstens personal är utbildade i Sverige.

Här kan vi se en Räddningstjänst- Storgöteborg som ett exempel på hur man utbildat sin personal i detta, flera instruktörer inom i Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person (AOSP) har utbildas och operativa personal har genomgått en utbildning som handlar om bakomliggande faktorer, hur man kan agera om någon i ens närhet mår dåligt och om det akuta omhändertagandet när en person står i begrepp att ta sitt liv.

Här kan du läsa mer om hur Räddningstjänsten Storgöteborg jobbar med detta, fler stödfunktioner finns även på deras webbsida:

Går du själv i dessa tankare eller känner en oro för din anhöriga eller en kollega finns det hjälp att få. Vid en akut situation vänd dig alltid till 112. Det finns flera stödlinjer för att få hjälp och stöd.

112 – Akutnummer: Ring 112 om du behöver akut vård

1177 – Vårdguiden: Ring för sjukvårdsupplysning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. På telefonnummer 1177 får du ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården.

90101 – Mind, självmordslinjen. Finns även chatt på mind.se. Telefon och chatt öppen dygnet runt, alla dagar.

Ta hand om er

Hej!

Vi behöver nya ledarmöter till styrelsen, det finns några lediga platser kvar att fylla.
Har ni något bra förslag eller är det kanske ni själva som är intresserade av att ta en plats och driva Kirtj framåt?

Hör av er!

Vänligen Valberedningen
Erika Karlsson
Malin Lindberg
Karin Olstorpe

Valberedningens kontaktuppgifter
Erika Karlsson E.karlsson7@hotmail.com.