Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
Hem2020september

september 2020

Under nätverksträffen hålls ett årsmöte för föreningen.

Här kommer kallelse och dagordningen till årsmötet

Den: 13 Oktober 2020
Tid: kl 13.30 Plats: Digitalt genom länk- Quality Hotel Grand, Borås

Har ni frågor till punkten Övrigt maila till: orforande@kirtj.se
VÄLKOMNA!

Årsmöte 2020
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 15 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av valberedning för 1 år.
§ 17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 18 Övriga frågor.
§ 19 Mötets avslutande.

foto Julia Lönnborg

För sitt viktiga samhällsengagemang och outtröttliga arbete att göra världen en jämlikare plats utan hat och hot utsågs Linnéa Claeson till vinnare av Årets talare Hederspris 2018. Hon är inte bara en stark förebild, opinionsbildare och inspiratör utan även en fantastisk föreläsare med en modern framtoning om allas lika värde.https://www.talarforum.se/

Välkommen Linnea.

Räddningstjänsten Södra Älvsborg

Välkommen till årets nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten tillsammans med Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund SÄRF och KIRtj- Digitalt

Pga rådande omständigheter beträffande Covid -19 kommer vi i år att genomföra nätverksträffen online. Förläsare, årsmöte och paneldebatt kommer att live sändas.

läs mer om vad dessa dagar kommer innehålla, se mer Kirtjs program 2020

Anmälan är nu öppen till den 11 september och du kan antingen skriva in följande adress eller gå via länkarna på våra sociala medier:
https://magnetevent.se/Event/natverkstraff-2020-36208/

Att delta på dessa träffar behöver du vara medlem. Glöm inte att bli medlem! Medlemsavgiften på 200 kr betalas in till bankgiro 724-1441 eller swisha till 1234 40 57 67. Var noga med att skriva för vilken person som medlemsavgiften avser samt om möjligt även vilken räddningstjänst/skola ni arbetar för.

Hjärtligt välkomna