Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Årets föreläsare på KIRtjs nätverksträff 2020

foto Julia Lönnborg

För sitt viktiga samhällsengagemang och outtröttliga arbete att göra världen en jämlikare plats utan hat och hot utsågs Linnéa Claeson till vinnare av Årets talare Hederspris 2018. Hon är inte bara en stark förebild, opinionsbildare och inspiratör utan även en fantastisk föreläsare med en modern framtoning om allas lika värde.https://www.talarforum.se/

Välkommen Linnea.