Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

maj 2018

33338887_10155233613536249_2684535854864531456_o Photo Mona Hjortzberg
The first day 22 may for CTIF Commission in Washington now day 2 starts. Together with: representatives from France, Netherlands, Japan, Finland, Great Britain, Germany , Irland, Canada and Schwiez
CTIF women in fire service at the i-women conference in fairfax VA
iWOmenSlider9-1024x384[1] Photo Iwomen.org
Today the conferens starts in Washington:
Embracing Success – Mind, Body & Soul
Hosted by Fairfax County Fire & Rescue Department
May 24th – 26th, 2018
Read more här

brand18_546x307px[1]
Hur ska svensk räddningstjänst klara framtidens utmaningar? Redan idag är det på många håll en stor utmaning för kommunal räddningstjänst att rekrytera och täcka verksamheternas behov. Känner du igen dig?
Svårigheterna med att rekrytera bedöms öka framöver, vilket har betydelse för våra möjligheter att klara av vårt uppdrag. Därtill lever vi i ett samhälle som förändras i allt snabbare takt och där ny teknik både ger nya möjligheter och utmaningar, vilket ställer krav på nya kompetenser.
För att kunna påverka framtiden behöver vi agera nu. Därför har Brandkonferensen 2018 fokus på framtidens kompetensförsörjning inom räddningstjänsten. Utifrån temat har årets programgrupp definierat fem segment som genomsyrar dagarna:
•Kultur – vad vill räddningstjänsten vara och representera, och hur påverkar det möjligheterna att rekrytera och agera?
•Forskning – hur kan vi ta del av och tillämpa ny kunskap om organisationsförändring och kompetensförsörjning i praktiken?
•Strategisk rekrytering – vilka kompetenser behövs i framtiden? Hur attraherar vi nya medarbetare och får dem att vilja stanna?
•Effektivisering – vad innebär organisationsform, avtalsformer och uppdraget för våra möjligheter till en effektivare organisation som möter samhällets krav?
•Ledarskap – vilken roll har ledarskapet i att trygga den strategiska kompetensförsörjningen och hur banar vi rätt väg för framtidens ledare?
Tid och plats
Konferensen äger rum på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10 i Göteborg, den 22–24 maj 2018.
är du där Kvinnor inom räddningstjänsten är på plats 🙂