Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten

Brandkonferensen 2018

brand18_546x307px[1]
Hur ska svensk räddningstjänst klara framtidens utmaningar? Redan idag är det på många håll en stor utmaning för kommunal räddningstjänst att rekrytera och täcka verksamheternas behov. Känner du igen dig?
Svårigheterna med att rekrytera bedöms öka framöver, vilket har betydelse för våra möjligheter att klara av vårt uppdrag. Därtill lever vi i ett samhälle som förändras i allt snabbare takt och där ny teknik både ger nya möjligheter och utmaningar, vilket ställer krav på nya kompetenser.
För att kunna påverka framtiden behöver vi agera nu. Därför har Brandkonferensen 2018 fokus på framtidens kompetensförsörjning inom räddningstjänsten. Utifrån temat har årets programgrupp definierat fem segment som genomsyrar dagarna:
•Kultur – vad vill räddningstjänsten vara och representera, och hur påverkar det möjligheterna att rekrytera och agera?
•Forskning – hur kan vi ta del av och tillämpa ny kunskap om organisationsförändring och kompetensförsörjning i praktiken?
•Strategisk rekrytering – vilka kompetenser behövs i framtiden? Hur attraherar vi nya medarbetare och får dem att vilja stanna?
•Effektivisering – vad innebär organisationsform, avtalsformer och uppdraget för våra möjligheter till en effektivare organisation som möter samhällets krav?
•Ledarskap – vilken roll har ledarskapet i att trygga den strategiska kompetensförsörjningen och hur banar vi rätt väg för framtidens ledare?
Tid och plats
Konferensen äger rum på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10 i Göteborg, den 22–24 maj 2018.
är du där Kvinnor inom räddningstjänsten är på plats 🙂