Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"skortstensfejare"

skortstensfejareEtikett

Under nätverksträffen hålls ett årsmöte för föreningen.

Här kommer kallelse och dagordningen till årsmötet

Den: 13 Oktober 2020
Tid: kl 13.30 Plats: Digitalt genom länk- Quality Hotel Grand, Borås

Har ni frågor till punkten Övrigt maila till: orforande@kirtj.se
VÄLKOMNA!

Årsmöte 2020
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 15 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av valberedning för 1 år.
§ 17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 18 Övriga frågor.
§ 19 Mötets avslutande.

Hej! Vi i styrelsen för KIRtj har tagit fram en rökdykarhuva. Denna kommer snart att finnas ute till försäljning. Tjusig eller hur?!
Rätt utrustning är viktig tycker vi, så självklart är huvan godkänd för rökdykning. Trots att vi jobbar hårt för att skydda oss från sotpartiklar vid en brand så är det svårt att klara sig undan helt. Det finns därför många brandmän som drabbats av cancer. Med anledning av detta kommer vi att skänka hälften av vinsten till cancerfonden. Så håll utkik! Snart finns huvan att beställa


Foto: Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Hur ser en vardag ut för en brandman, vad gör man i yrket och vilka arbetsuppgifter har man? Här kan du se några exempel, inom förebyggande och operativa arbetet inom kommunal räddningstjänst. följ med i filmen här

Visst vill du bli arbeta inom räddning och säkerhet läs mer här om antagning och utbildning

Mer information om att bli Heltids brandman klicka dig vidare här om antagning och utbildning

  Mer information att bli Räddningstjänstpersonal i beredskap här

Mer information om vidareutbildningar och kurser inom räddningstjänsten se mer här

Mer information om att bli Skorstensfejare här