Nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten
Nätverket Kvinnor inom Räddningstjänsten
HemArtiklar med etikett"räddningstjänstpersonal i beredskap"

räddningstjänstpersonal i beredskapEtikett

Under nätverksträffen hålls ett årsmöte för föreningen.

Här kommer kallelse och dagordningen till årsmötet

Den: 13 Oktober 2020
Tid: kl 13.30 Plats: Digitalt genom länk- Quality Hotel Grand, Borås

Har ni frågor till punkten Övrigt maila till: orforande@kirtj.se
VÄLKOMNA!

Årsmöte 2020
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 5 Har mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9 Revisionens berättelse för verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 11 Fastställande av stadgar.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14 Val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 15 Val av revisorer samt suppleanter i föreningen för en tid av 1-2 år.
§ 16 Val av valberedning för 1 år.
§ 17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 18 Övriga frågor.
§ 19 Mötets avslutande.

Medlemmar och styrelseledarmot från Kvinnor inom räddningstjänsten deltog i olika aktiviteter landet runt med kirtjs samarbetspartner från räddningstjänsten i Uppsala, Sundsvall och Göteborg.

Här Uppsala brandförsvar tillsammans med representanter från polis, sjöräddningen och försvarmakten på plats för att uppmärksammar kvinnor i uniformsyrken.

foto: Kirtj

I Göteborg på köpcentrum 421 var räddningstjänsten storgöteborg med polisen, försvarmakten och tullen på plats för att uppmärksamma kvinnor i uniformsyrkena
foto:KIRtj

I Sundsvall hade man en prova på dag för tjejer
foto:Kirtj

läs mer här i artikeln om vår nya rosa lanserade rökdykarluva

här finner du mer information hur du kan köpa en eller flera och samtidigt hjälpa till att skänka pengar till cancerforskningen.


Foto: KIRtj

Idag uppmärksammar Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten den internationella kvinnodagen. Detta gör vi genom att på olika platser runt om i Sverige står ute på torg och berätta om vår verksamhet tillsammans med våra samarbetspartners.

5% av alla heltidsanställda brandmän och 6 % av Räddningstjänstpersonal i beredskap i Sverige är kvinnor. Vi vill därför uppmärksamma alla kvinnor inom räddningstjänsten idag på internationella kvinnodagen. Därför släpper vi idag vår rosa rökdykarluva till försäljning. 50 % av vinsten går till bröstcancerforskningen då det är en cancerform som till 98% drabbar kvinnor.

Vill du köpa denna rosa rökdykarluva
Betala 250 kr/st direkt på Swish 1234 40 57 67 eller bankgiro: 724-1441
När du betalar fyll i meddelanderutan med namn, adress.
Om inte texten räcker till skicka ett mail här


Foto: Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Hur ser en vardag ut för en brandman, vad gör man i yrket och vilka arbetsuppgifter har man? Här kan du se några exempel, inom förebyggande och operativa arbetet inom kommunal räddningstjänst. följ med i filmen här

Visst vill du bli arbeta inom räddning och säkerhet läs mer här om antagning och utbildning

Mer information om att bli Heltids brandman klicka dig vidare här om antagning och utbildning

  Mer information att bli Räddningstjänstpersonal i beredskap här

Mer information om vidareutbildningar och kurser inom räddningstjänsten se mer här

Mer information om att bli Skorstensfejare här